Jaarverslag Commissariaat voor de Media: Ontslag Eric Eljon teruggedraaid
21-05-2021 17:49:00 | Door: David de Jong | hits: 6842 | Tags:

Het ontslag van Eric Eljon is teruggedraaid. Dat blijkt uit het jaarverslag 2020 van het Commissariaat voor de Media. Minister Arie Slob ontsloeg per 1 augustus 2019 de op 1 juni 2011 benoemde en per 1 juni 2016 herbenoemde commisaris nadat deze in april 2019 op non-actief werd gezet. Het jaarverslag meldt dat het dienstverband is hersteld van 1 augustus 2019 tot en met 31 december 2020. De Linkedin van Eric Eljon leert dat deze per januari 2021 geen dienstverband meer heeft voor het Commissariaat voor de Media en als onafhankelijk consultant werkt bij zijn bedrijf Binnenhof Advies.

Eric Eljon heeft zijn ontslag aldus met succes aangevochten en kreeg zowel in 2019 als 2020 130.000 euro als salaris en zijn uitekering wegens beëindiging dienstverband is teruggedraaid. Zijn ontslag volgde op een tumulteuze tijd bij het Commissariaat voor de Media die ontstond rondom de periode toen Eric Eljon een boek over de mediawereld publiceerde en een strijd met voorzitter Madeleine De Cock Buning. Ook situaties rondom haar handelen en de naar Discovery vertrokken algemeen directeur Suzanne Teijgeler leidde tot onrust waarna de toezichthouder op de media met het gedwongen vertrek zonder een opvolgster van de commissarisvoorzitter stuurloos werd.

Het jaarverslag meldt dat na de tijdelijke aanstelling van Renate Eringa-Wensing (voorheen Litjens) voortaan geleid door de collegevoorzitter die tevens eindverantwoordelijk is voor de aansturing van de organisatie. Zij verkreeg een honorarium van 122.089 euro. De voorzitter is samen met twee parttime commissarissen met relevante juridische resp. financiële expertise verantwoordelijk voor de bestuursrechtelijke besluit-vorming. Er wordt nog gezocht naar een opvolger van Renate Eringa-Wensing die na verlengingen tot 31 juli 2021 is benoemd.

Per 1 maart 2021 zijn Peter Eijsvoogel en Steven Filipse benoemd als commissarissen. Het Commissariaat voor de Media werkt voortaan vanuit de disciplines Markttoegang, Toezicht, Handhaving & Bezwaar en Onderzoek & Beleidsadvies.

Commerciële media-instellingen droegen voor 2,8 miljoen euro bij aan het Commissariaat voor de Media, terwijl het ministerie van OCW 5,06 miljoen euro bijdroeg. Daarmee stegen beide inkomsten licht. Het Commissariaat voor de Media hield in 2020 271.000 euro over.Er werken 41 fte’s bij het Commissariaat voor de Media; 12 minder dan begroot.

Renate Eringa-Wensing: ''Dit jaarverslag verschijnt op het moment dat de mediawereld volop in beweging is en de impact van COVID-19 zich nog niet precies laat duiden. Wij zien dat de mediawereld en het Commissariaat als toezichthouder slagvaardig hebben ingespeeld op alle veranderingen.'

Als de coronacrisis ons iets heeft geleerd, is dat er – meer dan ooit – behoefte is aan betrouwbare media. We bleven langer en vaker thuis en keken vooral meer televisie. Het gebruik van online nieuwsdiensten steeg aanzienlijk en we luisterden ook meer naar de radio. Door de versnelde ontwikkeling van technologie wordt de grens tussen maker en mediagebruiker steeds kleiner en neemt de convergentie toe. De landsgrenzen vervagen, ons speelveld verandert continu en content groeit explosief. Dit heeft direct invloed op het werk en werkveld van het Commissariaat voor de Media en vraagt een groot aanpassingsvermogen van de organisatie en onze stakeholders. “ 

www.cvdm.nl

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie