Mediahuis en VP Exploitatie verhogen bod op TMG van 5,25 naar 5,90 euro - zelfde bod als John de Mol
19-02-2017 16:37:00 | Door: Bas Vlugt | hits: 5291 | Tags:

Mediahuis en VP Exploitatie bevestigen voorgenomen gezamenlijk bod op TMG

  • Indicatieve niet-bindende prijs van 5,90 euro per aandeel TMG
  • Navitas-belang van 6,7 procent aangekocht door Mediahuis
  • Nu zekerheid over bijna 60 procent aandelen TMG
  • Beschikking over toegezegde financiering op basis van certain funds
  • Verwachting dat proces snel afgerond kan worden


Mediahuis en VP Exploitatie bevestigen hun voornemen om gezamenlijk een openbaar bod uit te brengen op alle uitstaande aandelen van de Telegraaf Media Groep. Nu due dilligence is afgerond en na gesprekken met de onderneming verhogen Mediahuis en VP Exploitatie hun indicatieve niet-bindende prijs naar 5,90 euro per aandeel TMG wat een premie van 70 procent inhoudt ten opzichte van de slotkoers van 13 december 2016, de dag voorafgaand aan de aankondiging van Mediahuis en TMG van het voornemen een openbaar bod uit te brengen.

Mediahuis heeft het aandelenbelang van 6,7 procent dat Navitas houdt in TMG overgenomen voor een prijs van 5,90 euro per aandeel. De overeenkomst met Navitas volgt op de eerder aangegane en aangekondigde onherroepelijke toezegging voor het belang van Navitas in TMG. Rense Jonk van Navitas Capital: “Wij vinden dat de combinatie TMG-Mediahuis in het belang is van alle betrokkenen. Daarnaast is de prijs fair in het licht van de positie waarin TMG zich anno 2017 begeeft. Om die redenen hebben wij onze aandelen aan Mediahuis verkocht."

Met de belangen van VP Exploitatie, Delta Lloyd Levensverzekeringen en Navitas hebben Mediahuis en VP Exploitatie zekerheid over bijna 60 procemt van de aandelen in TMG, waarbij geldt dat de aandelen van Delta Lloyd direct zullen worden geleverd op het moment dat Mediahuis en VP Exploitatie het bod uitbrengen, tegen betaling van de biedprijs. Mediahuis en VP Exploitatie zullen uiterlijk 8 maart 2017 een aanvraag tot goedkeuring van het biedingsbericht indienen bij de Autoriteit Financiele Markten.

Mediahuis en VP Exploitatie hebben hun nieuwe indicatieve niet-bindende prijs, alsmede hun zekerheid over bijna 60 procent van de aandelen in een alomvattend, finaal voorstel bekend gemaakt bij de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen in de verwachting dat het proces richting een biedingsbericht nu snel afgerond kan worden.

Guus van Puijenbroek, directeur van VP Exploitatie: “Ik ben verheugd dat wij nu kunnen rekenen op de definitieve steun van bijna 60 procent van de aandeelhouders van TMG. De afgelopen periode hebben wij met onze familie ook gebruikt om de ontstane situatie na het bericht van John de Mol te bestuderen. Wij hebben zeer goed gekeken naar alle mogelijke scenario’s en de gevolgen daarvan voor alle stakeholders. Daarbij is een belangrijk deel van onze aandacht uitgegaan naar de toekomstmogelijkheden van onafhankelijke journalistiek via onderscheidende nieuwsmerken. Deze oriëntatie bevestigt onze overtuiging dat de verdere toekomst van TMG het beste is gewaarborgd in een combinatie met Mediahuis. Om die reden gaan wij definitief voor deze combinatie.”

Gert Ysebaert, CEO van Mediahuis: “Het boekenonderzoek dat wij de afgelopen periode hebben gedaan rechtvaardigt onze nieuwe indicatieve prijs, maar geen hogere. Dit is een prijs die ook recht doet aan onze intentie om nu snel tot een afronding te komen samen met management en commissarissen van TMG. Deze prijs en het gegeven dat wij samen met VP Exploitatie al over bijna 60 procent van de aandelen beschikken, maken de verwachting op spoedige afronding reëel. Wij willen ook graag om de tafel met Talpa Holding, zodat er goed overleg kan plaatsvinden over de bestaande en toekomstige relaties tussen Talpa en TMG, en waarbij wij continuering van het aandelenbelang van Talpa in TMG zeker niet bij voorbaat uitsluiten. Bovenal is het in het belang van journalisten en andere medewerkers, maar ook van de vele nieuwsconsumenten die TMG bedient, dat er nu snel duidelijkheid en stabiliteit binnen TMG komt.”

Doel van het voorstel is om met de combinatie Mediahuis-TMG te komen tot een toonaangevend multimediabedrijf, dat op lange termijn succesvol blijft op de Nederlandse en Belgische markt. Mediahuis en VP Exploitatie zien een sterke strategische logica voor deze voorgenomen krachtenbundeling, die de beste waarborg vormt voor een duurzame toekomst van onafhankelijke journalistiek via eigen redacties en met de verschillende nieuwsmerken van TMG.

VP Exploitatie zal bij het slagen van de transactie aandeelhouder worden van de Nederlands-Belgische combinatie.

Mediahuis en VP Exploitatie bevestigen dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om aan hun verplichtingen onder het voorgenomen bod te voldoen. Mediahuis en VP Exploitatie zullen het voorgenomen bod financieren middels bancair ter beschikking gestelde middelen. In dit kader is Mediahuis financieringsdocumentatie aangegaan met ING Bank.

Mediahuis, een van de leidinggevende mediagroepen in België en Nederland, is uitgever van sterke nieuwsmerken als De Standaard, Het Nieuwsblad/De Gentenaar, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg, NRC Handelsblad en nrc.next. Het bedrijf exploiteert belangrijke classifieds-platformen als Jobat, Hebbes, Zimmo en Vroom. Mediahuis verkoopt in zijn huidige samenstelling dagelijks ongeveer 760.000 kranten en bereikt met haar verschillende nieuwssites meer dan 1,6 miljoen digitale nieuwsconsumenten op dagbasis. Mediahuis gelooft onvoorwaardelijk in onafhankelijke journalistiek en sterke en relevante media die een positieve bijdrage leveren voor mens en maatschappij. Vanuit die visie investeert het bedrijf permanent in zijn sterke nieuwsmerken, zowel op papier als digitaal.

VP Exploitatie is een onafhankelijke Nederlandse investerings- en beheermaatschappij van de familie Van Puijenbroek, met investeringen in effecten, deelnemingen, onroerend goed en andere vermogensbestanddelen. De strategie van VP Exploitatie is gericht op het investeren in Nederlandse en Belgische ondernemingen. VP Exploitatie hanteert als betrokken aandeelhouder een focus op lange-termijn waardecreatie. VP Exploitatie beperkt zich in haar investeringsbeleid niet tot ondernemingen in specifieke sectoren.

www.mediahuis.be
www.vpparticipaties.eu
www.tmg.nl

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Word lid van de Nederlands MediaNieuws Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie