Mediasector bezig met sectorbrede afspraken over reclame, distributie, content en digitalisering
07-08-2019 12:33:00 | Door: David de Jong | hits: 9315 | Tags:

NPO, Talpa Network, RTL Nederland, DPG Media/Persgroep Nederland, Mediahuis, VodafoneZiggo en KPN zijn op initiatief van minister Arie Slob sectorbrede gesprekken aangegaan. De bedoeling is te komen tot een aantal gezamenlijke afspraken over content(ontwikkeling), reclame, distributie en digitalisering.

Het gaat daarbij om alle mogelijke media, waaronder televisie, radio, dagbladen, tijdschriften, internet en meer. De ChristenUnie-minister heeft het initiatief hiertoe genomen nadat eerder John de Mol, eigenaar van Talpa Network, in verschillende interviews had aangegeven zich zorgen te maken over de concurrentiepositie van machtige met name Amerikaanse partijen ten opzichte van de Nederlandse audiovisuele/mediasector.

Talpa Network trachtte tevergeefs met RTL Nederland en eigenaar RTL Group tot een samenwerking te komen. Met name de opkomende invloed en mediamacht van partijen als Facebook, Netflix, maar ook Walt Disney Company en andere bedrijven baren de mediasector en de minister zorgen.

Een woordvoerder van minister Slob bevestigt de gesprekken en stelt dat het doel van de gesprekken is ervoor te zorgen dat er een voldoende goed en gevarieerd Nederlands media-aanbod is en blijft voor de Nederlandse samenleving. Opvallend is dat van de betrokken partijen alleen Talpa Network en de NPO Nederlands zijn. Alle andere partijen zijn de facto niet-Nederlands, aangezien de eigenaren en daarmee de strategische beslisvoegdheid en hun focus veelal buiten Nederland liggen bij deze bedrijven.

In de plannen blijkt het woord duurzaamheid veel voor te komen. Het lijkt er op alsof de minister inzet op een media-akkoord, in lijn met de eerder afgesloten klimaat- en pensioenakkoord. De uitkomst van de gesprekken wordt na de zomer gecommuniceerd. Tot nu toe gaat het vooral om onderzoeken of bepaalde thema's gezamenlijk kunnen worden aangepakt.

NPO, Talpa Network en RTL Nederland hebben de streamingdienst NLZIET opgezet, maar verder zijn er voor mediagebruikers nauwelijks gezamenlijke initiatieven. Er zou worden gekeken naar een mogelijke uitbreiding van NLZIET, het opzetten van een soortgelijk radio-initiatief en op het vlak van reclame kijken partijen ook naar samenwerking. Partijen als Sanoma, Discovery, Viacom, RadioCorp en Walt Disney zijn niet uitgenodigd voor de gesprekken.De Amerikaanse Walt Disney Company, dat wereldwijd met Disney+ wil starten, exploiteert in Nederland de belangrijkste voetbalrechten via Fox Sports. 

Het overwegend Amerikaanse VodafoneZiggo verkreeg wel een uitnodiging, net zoals KPN, dat vooral met Mexicaans/Amerikaans kapitaal wordt gefinancierd. Namens de minister zegt een woordvoerder daarover dat de betrokken mediaorganisaties openstaan voor deelname van andere partijen die in Nederland werkzaam zijn en het doel onderschrijven. 

Jacqueline Hekkers, manager Communicatie Content Talpa Network: "Onze inbreng geven we op dit moment tijdens de rondetafelgesprekken en delen we nog nergens anders."

Marcel Frost, senior-woordvoerder NPO Raad van Bestuur: "We hebben op dit moment niet de behoefte om de inhoud van die gesprekken publiekelijk te delen."

Willem-Albert Bol, Creative Director bij DPG Media/Persgroep Nederland: "Wij doen hier geen uitspraken over. "

An Steylemans, Head of Group Communication Mediahuis: "Het klopt dat verschillende Nederlandse mediapartijen zijn ingegaan op de uitnodiging van minister Arie Slob om samen na te denken over een duurzaam Nederlands medialandschap. De Nederlandse mediasector is volop in beweging. Digitalisering, de steeds grotere druk uit internationale hoek of het toenemend belang van data, het zijn slechts enkele uitdagingen waar we met zijn allen voor staan. Net als de andere mediapartijen is ook Mediahuis overtuigd van de kracht van samenwerking, daar waar deze elkaar versterkt. Binnen de verkennende gesprekken die de afgelopen maanden plaatsvonden, is dan ook gekeken naar welke mogelijkheden tot samenwerking elkeen ziet met betrekking tot verschillende thema's. Het is vandaag echter te vroeg voor concrete initiatieven, laat staan een reactie van Mediahuis ten aanzien van deze thema's.  Met de verschillende partijen en in samenspraak met het ministerie van OCW werd afgesproken om vanaf dit najaar, wellicht medio/eind september 2019, breder te gaan communiceren. Mediahuis wil zich dan ook graag houden aan deze afspraak en kan dan ook geen verdere informatie geven."

Karlijn Nobel, Director Communicatie bij Sanoma: "Het zijn belangrijke onderwerpen voor ons en wij zijn graag bereid om aan te sluiten bij die gesprekken, maar het is natuurlijk aan de minister om te bepalen wie hij uitnodigt."

Renée Schnitlzer, senior-woordvoerder KPN: "Wij kunnen hier verder niet op ingaan en de communicatie hierover ligt bij de minister."

Charlotte Fritschy, senior External Communication Advisor VodafoneZiggo: "We kunnen bevestigen deel te nemen aan de gesprekken maar kunnen hier verder niets over zeggen."

Walt Disney Company, Discovery en Viacom waren niet in de gelegenheid om te reageren.

www.rijksoverheid.nl
www.talpanetwork.com
www.rtlnederland.nl
www.dpgmediagroup.com
www.mediahuis.be
www.npo.nl
www.vodafoneziggo.nl
www.overons.kpn

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie