Mediasector maakt afspraken over reclame, distributie, content en digitalisering
04-09-2019 23:35:00 | Door: David de Jong | hits: 6087 | Tags:

De grootste partijen in de Nederlandse mediasector hebben afspraken gemaakt over reclame, distributie, content en digitalisering. Dit blijkt uit een door minister Arie Slob geopenbaarde samenwerkingsagenda die NPO, RTL Nederland, Talpa Network, VodafoneZiggo, KPN en de minister onderschrijven. Nederlands MediaNetwerk berichtte begin augustus 2019 al over de op handen zijnde sectorbrede afspraken.

Arie Slob: "De samenwerkingsagenda moet leiden tot een duurzaam medialandschap in Nederland, zodat Nederlandse mediagebruikers ook in de toekomst verzekerd zijn van voldoende goed en gevarieerd media-aanbod."

Op het vlak van videocontent willen deelnemende partijen expliciet NLZIET voortzetten. NLZIET is een initiatief van NPO, RTL Nederland en Talpa Network dat content zowel on demand als lineair uitzendt. De partijen willen marginalisering van Nederlands aanbod tegengaan en volgens eigen zeggen mondiale platforms (lees Facebook, Netflix, Youtube, Disney+) niet uitsluiten of verbieden, maar de duurzaamheid van het landschap vergroten. Nederlandse content zal ook op non-exclusieve basis beter beschikbaar moeten komen, waarbij merken hun eigen relatie met eigen gebruikers willen houden. Daarom willen de partijen via een nieuw of bestaand platform exclusieve Nederlandse content aanbieden. Op dit moment biedt met name Videoland van RTL Nederland dit aan. De NPO wordt verboden om exclusieve content aan te bieden en mag alleen op non-exclusieve basis werken als publieke omroep.

Ook voor de radiosector is het de bedoeling een bundeling van Nederlands audio-aanbod te beginnen en een audiocontentdistributieplatform op te zetten. In sommige andere landen is dit via het concept RadioPlayer gedaan.

De grote mediapartijen hebben ook afgesproken een verkenning te doen naar een zogeheten basisnieuwsvoorziening. In het door de minister geopenbaarde document wordt geopperd dat de infrastructuur die nodig is voor een goede nieuwsvoorziening kostbaar is. Partijen waaronder de NOS zouden met hun basismateriaal een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit en duurzaamheid door materiaal beschikbaar te stellen. Hoe dit precies vorm moet krijgen, met waarborg voor onpartijdigheid en journalistieke onafhankelijkheid, wordt niet duidelijk uit het document.

Voor adverteerders willen de grote mediabedrijven een onderzoek doen naar een open Nederlands loket voor adverteerders. Daarbij zouden ze via een portal toegang hebben tot alle in Nederland actieve mediabedrijven. Partijen willen daarbij voortbouwen op NLprofiel, een iniatief van Sanoma, Telegraaf Media Groep/Mediahuis en de Persgroep/DPG Media. Daarbij zou ook geinvesteerd worden in een demandside platform en een sale-side platform.

Partijen willen daarnaast ook meer doen met doelgroepreclame op lineaire zenders via distributeurs. Talpa Network en KPN doen inmiddels een dergelijke pilot waarbij KPN-klanten gepersonaliseerde reclame kunnen ontvangen via KPN Interactieve TV in plaats van generieke reclames. Om consumenten beter te bereiken willen partijen werken aan een soort DigiD voor de mediasector, met waarborgen voor privacy.

Ook hebben partijen toegezegd na te denken over hoe kennis met toezichthouders, overheid en politiek gedeeld kan worden om het medialandschap duurzaam te houden.

Om te voorkomen dat toezichthouders een probleem zien in het vormen van niet toegestane monopolies en kartelvorming, zullen zij volgens de minister oplossingsgericht samenwerken met de overheid om belemmeringen in wet- en regelgeving snel te signaleren.

De afspraken gelden voor een jaar en kunnen jaarlijks worden verlengd. Andere partijen die niet waren uitgenodigd, mogen deelnemen maar dienen de uitgangspunten te onderschrijven en een actieve en constructieve bijdrage te leveren aan een van de punten. Alleen unanieme acceptatie maakt een nieuwe partij lid van het samenwerkingsverband. Partijen als Sanoma, Discovery, Viacom en Walt Disney Company waren niet bij de gesprekken. Sanoma heeft destijds tegenover Nederlands MediaNetwerk aangegeven geïnteresseerd te zijn in de gesprekken.

Het volledige samenwerkingsdocument is hier te vinden

www.rijksoverheid.nl
www.talpanetwork.com
www.rtlnederland.nl
www.dpgmediagroup.com
www.mediahuis.be
www.npo.nl
www.vodafoneziggo.nl
www.overons.kpn

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie