Minister Arie Slob ontslaat Eric Eljon bij Commissariaat voor de Media
01-08-2019 19:27:00 | Door: David de Jong | hits: 5615 | Tags:

Minister Arie Slob heeft bekend gemaakt Eric Eljon formeel te hebben ontslagen. In een brief aan de Tweede Kamer stelt de ChristenUnie-minister dat hij tot de conclusie is gekomen dat Eljon niet meer kan functioneren bij het Commissariaat voor de Media. Eind april 2019 werd Eric Eljon door de minister geschorst nadat hij in conflict kwam met de collega-commissarissen Jan Buné en toenmalig voorzitter Madeleine de Cock Buning. Het conflict ontstond na de publicatie van het samen met Bart in 't Hout geschreven boek Dwergwerpen. Het is nooit eerder voorgekomen in het bestaan van het Commissariaat voor de Media dat een van de bestuursleden is ontslagen.

Eric Eljon werd op 1 juni 2011 benoemd door toenmalig CDA-minister Marja van Bijsterveldt ten tijde van de regering Rutte I (CDA en VVD met gedoogsteun van de PVV). Toenmalig VVD-staatssecretaris Sander Dekker herbenoemde Eric Eljon per 1 juni 2016 voor nog eens 5 jaar. Tot 2011 was Eric Eljon 7 jaar werkzaam voor het toenmalige SBS Broadcasting, waar ook Bart in 't Hout lang werkzaam was, de mede-auteur van het boek Dwergwerpen. Het boek dat uiteindelijk leidde tot het ontslag van Eric Eljon geeft volgens eigen zeggen een onthullende kijk achter de schermen van de Nederlandse televisiewereld: de haat en nijd op de werkvloer, de tomeloze geldingsdrang van omroepbestuurders, het egoïsme van tv-presentatoren en de altijd op winst beluste commerciële mediabedrijven.

De minister schrijft in zijn korte brief aan het parlement dat deze voor 11 september 2019 uitgebreider zal terugkomen op de situatie rond het Commissariaat voor de Media. Er zijn kamerbreed vragen gesteld over de situatie nadat een beerput open is gegaan waarin allerlei misstanden binnen de toezichthouder openbaar werden. Inmiddels is de toezichthouder praktisch onbestuurbaar aangezien geen benoemingen van commissarissen hebben plaats gevonden en de algemeen directeur per direct weg moest door de aanvaarding van een functie bij Discovery. Het wachten is op antwoorden van minister Arie Slob die tot nu toe naliet om benoemingen te doen opdat het Commissariaat voor de Media weer kan functioneren.

Zie ook:
De beerput is open: politiek vraag minister om opheldering Commissariaat voor de Media
Suzanne Teijgeler stapt over van Commissariaat voor de Media naar Discovery
Commissariaat voor de Media neemt voorlopig geen besluiten meer
Column: Wat is de (on)zinnigheid van het Commissariaat voor de Media

www.cvdm.nl
www.rijksoverheid.nl

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie