Minister Arie Slob: onvoldoende basis voor verbod bestedingsaandeelkortingen
21-11-2020 00:14:00 | Door: David de Jong | hits: 5591 | Tags:

Minister Arie Slob (ChristenUnie) vindt dat er onvoldoende basis is voor een verbod op bestedingsaandeelkortingen in de advertentiemarkt. Dit schrijft de minister van Media in antwoorden op vragen in een schriftelijk overleg.

De regeringsfracties CDA en D66 pleitten bij de minister voor een verbod. Bestedingskorting wordt gegeven als er minder bij concurrenten van de media-exploitant wordt besteed. Dit kan een verstorend effect hebben op concurrentie tussen media-exploitanten als er dominante spelers zijn waarbij media-aanbod verschraalt en advertentieprijzen op termijn juist hoger worden bij gebrek aan concurrentie.

De minister geeft aan dat zakelijke partijen vrij zijn om binnen de grenzen van de wet hun overeenkomsten vorm te geven, ook bij bestedingsaandeelkortingen. Ook stelt de minister dat behoudens de One Media Sales-zaak er geen indicaties zijn die wijzen op grootschalige problemen bij marktpartijen.

Slo wijst erop dat er de mogelijkheid bestaat (onderbouwde) signalen van problemen te melden bij het ministerie van OCW, EZK en de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Als er misbruik aan de orde is, dan kan de ACM handelen. Bij de zaak van One Media Sales, het verkoopbedrijf van radioreclame van Talpa Network (90 procent) en RadioCorp (10 procent), dat per 1 januari 2021 stopt met bestedingskortingen, is door ACM geconstateerd dat door de dominante marktmacht het risico bestaat dat concurrenten worden uitgesloten van de markt. Mochten er signalen bestaan dat er wel concrete problemen bestaan, dan zal de minister samen met de staatssecretaris van EZK bezien welke stappen noodzakelijk zijn.

De minister stelt dat uit gesprekken gebleken is dat er onvoldoende transparabntie bestaat. Toch stelt de minister dat er in de markt verschillende mechanismes bestaan die meer transparantie moeten geven. Daarbij speelt de BvA een rol aangaande het recht om transparantie en het afdwingen van doorrekeningen bij media-adviesbureaus. Ook zorgt BvA voor modelcontracten tussen adverteerders en media-adviesbureaus waarin inzicht en doorrekening is opgenomen. Ook auditbureaus kunnen daarbij een rol spelen om te controleren op de naleving van contractuele afspraken.

Verder wijst Arie Slob er op dat het merendeel van de mediabestedingen (61 procent) in 2019 ging naar digitale advertenties. Daarnaast wordt van de digitale (display) advertenties 70 procent geautomatiseerd aangeboden en verkocht. De minister verwacht dat omdat een bedrijfsmodel met geautomatiseerde advertentieverkoop anders is, het commissiemodel op den duur zal verdwijnen. Thans wordt circa 80 procent van alle Nederlandse mediabestedingen gedaan via een media-adviesbureau. De STER heeft verkoper van reclamezendtijd van de NPO de bestedingsaandeelkortingen in 2018 afgeschaft.

Op markten van radio (NPO/STER, Talpa Network en DPG Media), televisie (NPO/STER, Talpa Network en RTL Nederland), print (DPG Media, Mediahuis en Hearst), buitenreclame (JCDecaux, Clear Channel, Hillenaar, Exterion, Ocean) is er telkens een klein aantal grote spelers met grote marktaandelen.

De Tweede Kamer bespreekt op 30 november de antwoorden van de minister tijdens een wetgevingsoverleg.

www.rijksoverheid.nlVolg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie