NDP Nieuwsmedia kritisch over plan schrappen overheidsmededelingen
17-08-2018 10:25:27 | Door: | hits: 4199 | Tags:
 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken wil de verplichting om algemene bekendmakingen en mededelingen te publiceren in dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen schrappen. NDP Nieuwsmedia is daar tegen. In reactie op de internetconsultatie over het wetsontwerp adviseert de brancheorganisatie voor nieuwsbedrijven om lokale en regionale nieuwsmedia te blijven gebruiken voor algemene bekendmakingen en mededelingen.
 
NDP meldt dat 55 procent van de bevolking aangeeft dat gemeentelijk nieuws en aankondigingen voor hen een belangrijke reden is om huis-aan-huisbladen te lezen.

Groot bereik
NDP: "Veel informatie over de directe omgeving wordt verspreid via lokale en regionale nieuwsmedia. Zij dragen bij aan de betrokkenheid van burgers bij hun omgeving en de samenhang in de gemeenschap. In het regeerakkoord erkent de regering het belang van onafhankelijke lokale en regionale journalistiek. Huis-aan-huisbladen bereiken wekelijks 8,2 miljoen lezers (62%), maar liefst 11,9 miljoen mensen (89%) geven aan weleens een huis-aan-huisblad te lezen. Zelfs als het meest rooskleurige scenario voor de voorgenomen attenderingsservice wordt behaald én alle berichten in MijnOverheid tijdig worden geopend, is het bereik van overheidsberichten via deze service significant lager dan het bereik via huis-aan-huisbladen.
 
De brancheorganisatie noemt het daarom een concreet risico dat burgers, met name in de regio en ouderen, onder de nieuwe regels minder goed worden geïnformeerd.
 
"Door het vervallen van de advertentieplicht besparen decentrale overheden volgens het wetsontwerp jaarlijks 24 miljoen euro. Hoewel NDP Nieuwsmedia de wens tot kostenbesparing begrijpt, is het wrang te constateren dat deze besparing plaatsvindt op een moment dat er in Den Haag en in gemeenten wordt gezocht naar manieren om lokale en regionale media te ondersteunen. Om hun maatschappelijke functie te blijven vervullen, is het noodzakelijk dat lokale en regionale media voldoende kunnen blijven investeren in personele, financiële en technische middelen. NDP Nieuwsmedia is van mening dat de negatieve impact op de journalistiek en de democratie onvoldoende is meegewogen bij de totstandkoming van het wetsontwerp."

www.ndpnieuwsmedia.nl