NPO houdt geld over: 1,6 miljoen euro in 2018 dankzij extra belastinggeld; sport belangrijkste kostenpost
28-06-2019 15:40:00 | Door: David de Jong | hits: 1997 | Tags:

De NPO heeft 1,6 miljoen euro als positief resultaat geboekt in 2018. Dit blijkt uit de jaarrekening 2018 van de NPO die is gepubliceerd. De NPO organisatie zelve heeft 2 miljoen euro aan positief resultaat geboekt en daarmee 4 miljoen beter gepresteerd dan de NPO begroot had. Volgens de NPO is dit te verklaren dankzij lagere salarissen door later of niet invullen van vacatures. Sinds juni 2018 is de vacature van een lid van de Raad van Bestuur niet ingevuld, er is geen invulling gegeven in 2018 aan de vacature van de NPO 1 netmanager en ook de vacature voor marketingdirecteur bleef in 2018 onvervuld. Verder zijn projecten uitgesteld. De verhuizing van de NPO Radio 2/5 studio's zal pas dit najaar geschieden en de NPO heeft dankzij een hogere incidentele overheidsbijdrage van het ministerie van OCW 1,9 miljoen euro extra gekregen. Achteraf bezien was die in feite overbodig.

Sport grootste uitgavenpost

Het meeste geeft de NPO uit aan sport. In 2019 is 117,6 miljoen euro aan sport uitgegeven aan televisie, met name op NPO1. Dat is 23 procent van het televisiebudget en 19 procent van het totale budget dat aan aanbod wordt besteed. Aan nieuws op televisie wordt 36,7 miljoen uitgegeven en aan opinie 74 miljoen euro. NPO Radio 1 kost 35,7 miljoen euro en is daarmee de duurste radiozender. De duurste kostenpost voor NPO Radio 1 is daarbij opinie waar 23 miljoen euro aan wordt uitgegeven. Sport blijft ook de komende tijd de belangrijkste kostenpost. De komende jaren heeft de NOS 323 miljoen euro aan rechten voor onder andere de Olympische Spelen en WK/EK Voetbal gereserveerd.  De NPO staat daarbij voor 227 miljoen euro garant.

Consumenten betalen via KPN en VodafoneZiggo NPO nog eens

In totaal maakte het ministerie van OCW vorig jaar 846 miljoen euro over naar de NPO. 166 miljoen euro daarvan was afkomstig uit de STER-reclames. Nog eens 47,8 miljoen euro wist de NPO zelf te genereren waarvan 38,3 miljoen euro van distributeurs als KPN en VodafoneZiggo kwam. De distributeurs brengen dat in rekening bij klanten via verhoogde tarieven; in 2018 is door de distribteurs 669.000 euro meer betaald dan in 2017. Per jaar betaalt een Nederlands huishoudens bovenop het belastinggeld aldus 5,47 euro aan de NPO via de distributeurs. Hierover is discussie ontstaan aangezien minister Arie Slob (ChristenUnie) wil kijken of de te betalen distributievergoedingen van overheidswege gereguleerd kunnen worden en door de overheid kunnen worden vastgesteld om de inkomsten van de NPO te vergroten.

Complexe bestuurlijke verhoudingen

De NPO benoemt zelf in haar jaarrekening de complexe bestuurlijke verhoudingen binnen het omroepbestel en geeft aan dat besluitvormingsprocessen hierdoor complex zijn en relatief veel tijd in beslag nemen. Minister Arie Slob (ChristenUnie) kondigde onlangs aan die bestuurlijke verhoudingen verder op scherp te zetten door de omroepverenigingen meer macht te geven ten opzichte van de NPO. AVROTROS is de grootste ontvanger van de omroepverenigingen: 104 miljoen euro ging daarheen. de NOS heeft als wettelijke taakomroep 209,6 miljoen euro geïncasseerd.

NPO Start Plus en NLziet

De NPO noemt een omzetverhoging van NPO Start Plus als een belangrijke reden van de toegenomen omzet van overige inkomsten die met 1,26 miljoen steeg naar 7,16 miljoen euro. dankzij een naar eigen zeggen toename van het aantal abonnees van NPO Start Plus. Hoeveel abonnees er zijn maakt de NPO niet bekend. De NPO is ook voor een derde deelnemer in NLZiet en schrijft dat ze de grootste leverancier is van programma's. Ook RTL Nederland en Talpa Network nemen aan NLziet deel. De NPO stelt eind 2018 de meeste abonnees te hebben aangeleverd, en het abonnee-aantal van NLziet te zien stijgen. Toch stelt de NPO dat het abonnee-aantal achter blijft bij de initiele verwachtingen. De NPO heeft - net als RTL Nederland en Talpa Network uitgegeven leningen aan NLziet inmiddels afgewaardeerd. In 2018 gaf de NPO 350.000 euro als lening en in totaal heeft de NPO sinds de start van NLziet in 2014, 1,6 miljoen euro verstrekt. Volgens onderzoekers van Telecompaper zou NLziet circa 100.000 abonnees hebben. NLziet geeft zelf geen cijfers prijs.

Shula Rijxman en Frans Klein verdienen meer dan een minister

Opvallend is dat Shula Rijxman, voorzitter van de NPO Raad van Bestuur, in 2018 opnieuw een inkomen boven de ministernorm ontvangen heeft, namelijk in totaal 210.000 euro. Martijn van Dam, het tweede lid van de NPO Raad van Bestuur, zit vlak onder de ministersnorm met 185.900 euro. Frans Klein, directeur televisie, die onlangs in opspraak kwam in verband met persoonlijke integriteitskwesties, kreeg in 2018 van de NPO 192.000 euro aan inkomen mee. De NPO bouwt tot 2022 de inkomens boven de ministersnorm middels overgangsregelingen af.

www.npo.nl

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie