Ondernemingsraad TMG sleept commissarissen voor de rechter, Geert-Jan van der Snoek en John de Mol beraden zich
07-03-2017 22:34:00 | Door: Bas Vlugt | hits: 4867 | Tags:

We kijken nu al uit naar TMG het Boek, de Film, het Toneelstuk en de Musical maar we zitten voorlopig nog midden in de meer dan boeiende overnamestrijd.

Voor wie het gemist heeft: sinds afgelopen weekend neemt de dynamiek rondom de overname van TMG sterk toe.

Het begint met Harry de Wit, directeur Landelijke Media van TMG, die zich in het Financieele Dagblad uitspreekt voor overname door Talpa.

De Raad van Commissarissen van TMG grijpt in en schorst de Raad van Bestuur - Geert-Jan van der Snoek en Leo Epskamp. Daardoor komt de besluitvorming vanuit TMG volledig in handen van de commissarissen over leiding van waarnemend voorzitter Jan Nooitgedagt.

Tegelijkertijd verhogen Mediahuis en VP Expoitatie hun bod van 5,90 tot 6 euro per aandeel. Over dat bod komen TMG en Mediahuis/VP Expoitatie tot voorwaardelijke overeenstemming.

Opvallend onderdeel van deze voorwaardelijke overeenkomst is de voorgenomen verkoop van Keesing.

John de Mol reageert zondagnacht met een verhoging van het bod van 6,35 naar 6,50 euro. Talpa beraadt zich naar verluidt op een juridische procedure tegen de raad van commissarissen van TMG bij de Ondernemingskamer omdat er alleen met Mediahuis wordt onderhandeld, ondanks het feit dat het bod van Talpa hoger is.

Maandag sturen Mediahuis en VP Exploitantie een persbericht uit met de kop: Bod Mediahuis en VP Exploitatie op TMG enige dat kan slagen: "Aangezien Mediahuis en VP Exploitatie al een ruime meerderheid van bijna 60 procent hebben, is het bod van Mediahuis en VP Exploitatie op TMG het enige dat zekerheid heeft op slagen. Mediahuis en VP Exploitatie zullen hun aandelen in TMG zoals eerder gezegd niet verkopen. Mediahuis en VP Exploitatie herhalen hun veelvuldig gedane uitnodiging aan Talpa om tot een constructieve dialoog te komen."

Ook Geert-Jan van der Snoek en Leo Epskamp beraden zich op juridische stappen, ze overwegen hun schorsing aan te vechten bij de rechter.

De ondernemingsraad van TMG houdt het niet bij beraden alleen maar sleept de raad van commissarissen van TMG daadwerkelijk voor de rechter - die kan het de komende tijd dus nog druk gaan krijgen.

Met deze stap zou de inmiddels door velen kansloos geachte John de Mol weer aan de onderhandelingstafel kunnen komen.

De ondernemingsraad van TMG: "Zonder een keuze te maken tussen Mediahuis en Talpa is de Centrale Ondernemingsraad van TMG genoodzaakt bij de Ondernemingskamer beroep in te stellen. Dit inzake het besluit van de Raad van Commissarissen, tevens in zijn tijdelijke hoedanigheid van bestuur van de vennootschap, om namens de vennootschap TMG het bod van Mediahuis aan de aandeelhouders aan te bevelen. De COR gaat deze stap naar de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam nemen omdat het hem in de afgelopen periode niet mogelijk is gemaakt om op basis van deugdelijke en voldoende informatie een goed beeld te verkrijgen van de afweging en de keuze die aan TMG voorligt. De COR vindt dat hij moet kunnen beoordelen en vergelijken hoe de strategie van TMG, de financiële kaders, het waarborgen van de redactionele vrijheid, en de gevolgen voor personeel en medezeggenschap door beide bieders worden gewaarborgd en welke bereidheid er is met de COR daarover afspraken te maken. Alleen met dat inzicht kan de COR beoordelen of de keuze die nu door de RvC is gemaakt, voor TMG en haar werknemers de meest wenselijke keuze is. Dat inzicht ontbreekt terwijl een besluit al is genomen. Voor alle duidelijkheid: deze beslissing om beroep in te stellen bij de Ondernemingskamer kan niet gezien worden als een keuze van de COR voor Talpa of voor Mediahuis op dit moment. De COR ziet zich genoodzaakt deze stap te zetten in de verwachting dat dit de enige manier is om te kunnen realiseren dat de COR de rol speelt die hem toekomt. De COR doet dit vanuit ziujn verantwoordelijkheid voor TMG als geheel en de medewerkers."

UPDATE. John de Mol verzoekt Ondernemingskamer onderzoek te gelasten en onafhankelijke commissaris TMG te benoemen

www.tmg.nl

Lees ook:

TMG wijst bod Talpa af, Talpa vergroot belang in TMG tot 23,3 procent

Mediahuis neemt TMG over, overnameprijs naar 6 euro per aandeel, Raad van Bestuur TMG geschorst door commissarissen, Keesing wordt verkocht, Talpa verhoogt bod naar 6,50 euro

Harry de Wit spreekt voorkeur uit voor Talpa - Centrale Ondernemingsraad TMG wil gelijkwaardig speelveld voor bieders

Mediahuis en VP Exploitatie: Bod van Talpa niet realistisch

John de Mol verhoogt bod op TMG naar 6,35 euro per aandeel

Mediahuis meldt definitieve overname belang Delta Lloyd in TMG

Mediahuis en VP Exploitatie verhogen bod op TMG van 5,25 naar 5,90 euro - zelfde bod als John de Mol

Mediahuis verwerft recht op overnemen TMG-aandelen van Delta Lloyd

TMG laat John de Mol in de boeken kijken

John de Mol doet bod op TMG

[Analyse] Wat wil John de Mol met TMG

Mediahuis en VP Exploitatie bevestigen voorgenomen gezamenlijk bod op TMG

Mediahuis en VP Exploitatie doen overnamebod op Telegraaf Media Groep

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Word lid van de Nederlands MediaNieuws Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie