[Onderzoek] 50-plussers massaal aan smartphone en apps
05-06-2019 11:32:03 | Door: | hits: 6025 | Tags:

Onlangs is Media:Tijd gepubliceerd door VINEX. De belangrijkste conclusie uit dit tijdbestedingsonderzoek is dat de tijd die we aan media besteden niet is veranderd, de manier waarop wel. Kijken, luisteren en lezen zijn niet meer per definitie verbonden aan klassieke dragers. Nieuwe apparaten en digitale technieken maken het mogelijk via ieder mediakanaal, altijd, overal content te consumeren.

De smartphone speelt een dominante rol in deze ontwikkeling. In de vorige editie van Media:Tijd was het tijdsaandeel van dit apparaat bij de activiteit Communiceren nog 48 procent. Inmiddels is dit aandeel opgelopen naar 62 procent.

Grafiek 1: Tijdsaandeel communiceren per drager binnen de totale communicatietijd (2018)Het groeiende belang van de smartphone is goed terug te zien in de NOBO-data. Van alle apparaten groeit het bereik van de smartphone het hardst. De mobiel is de grote aanjager van het bereik van mediamerken. In de onderstaande grafiek is de toename van het bereik van de smartphone en de devices samen (desktop/laptop, tablet en smartphone) weergegeven ten opzichte van een jaar eerder.

Grafiek 2: Bereik alle devices en smartphone, maart 2019 t.o.v. maart 2018 (=100)

Ten opzichte van maart 2018 nam het bereik (6+) van de smartphone met 15 procent toe. Voor alle apparaten samen is een plus van 8 procent gemeten. In de weergegeven doelgroepen steeg het bereik van de smartphone meer dan het bereik van alle apparaten. De grootste toename in het smartphonebereik is te zien bij de groep 50+.

Bereik voor meer dan de helft van app

Parallel aan het succes van de smartphone neemt het aantal apps en het bereik ervan toe. Van de 176 in NOBO gemeten mediamerken hebben inmiddels 64 merken een app in de meting opgenomen. Dat zijn er 10 meer dan een jaar eerder. Als we web- en appbereik bestuderen, dan zien we appbereik meer stijgen dan webbereik. Het gemiddelde bereiksaandeel van apps binnen het totale bereik van de bijbehorende mediamerken bedraagt inmiddels ruim 50 procent.

Grafiek 3: Ontwikkeling bereik totaal, web en app van mediamerken met apps (in '18 en '19), maart 2018 (=100).

Frequent gebruik

De smartphone wordt zeer frequent gehanteerd voor sites en apps. Het gemiddeld bereik ligt daardoor na een dag al op 91 procent van het maandbereik. De toename van  smartphonebereik op de dagen erna is dus beperkt. Anders is dat bij de tablet. Het bereik via dit apparaat loopt in een maand tijd op tot bijna het dubbele van het dagbereik. De bereikstoename in de tijd is op dit device dus veel groter. Hetzelfde gaat op voor mediamerken. Het ene merk heeft door z’n aard, omvang of doelgroep een groter dagelijks gebruik dan de andere. De bereikstoename gedurende de maand is groter bij een site of app die minder frequent bezocht of gebruikt wordt.

Grootste groei binnen 50+

Het bereik van de smartphone is binnen de doelgroep 50+ het snelst gestegen. Hetzelfde geldt voor het bereik van de top 50 apps met een maandbereik van minstens 1 procent. In de doelgroep 6+ nam het bereik met 10 procent toe. Bij 50+ was dat 12 procent.

Indexering

De meest gebruikte apps bij 50-plussers zijn vergelijkbaar met die van 6+. Denk aan Whatsapp, Google, YouTube en Facebook. Het onderscheid tussen beide groepen wordt goed zichtbaar bij indexering van de apps bij 50+ ten opzichte van 6+ (=100). De tien meest onderscheidende apps zijn in onderstaande grafiek weergegeven.

Grafiek 4: Top 100 meest selectieve apps, 50+ ten opzichte van totaal 6+ (=100), maart 2019

Zeven van de meest selectieve apps onder 50-plussers zijn dagbladsites. De digitale transitie is ook in de doelgroep 50+ volop gaande. Het groeiende belang van de app betekent zeker niet het einde van de website. Ook voor sites zijn op alle fronten groeicijfers te zien. De appmerken laten echter wel steeds een betere performance zien dan de merken zonder app.

www.vinex.nl/nobo

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie