[Onderzoek] GfK: nieuwsconsumptie stijgt door groei smartphonebezit
02-02-2018 11:21:00 | Door: | hits: 4908 | Tags:

Bijna de helft van smartphonebezitters gebruikt het device om het nieuws te volgen. Door de groei van het smartphonebezit is aantal nieuwsvolgers via mobiel in 2017 gestegen tot 42 procent.

Ook de gebruiksfrequentie en duur van nieuwsupdates zijn toegenomen, naar 51 minuten per week. Dat blijkt uit de nieuwe publicatie van het onderzoek Trends in Digitale Media van GfK.

Ondanks de enorme penetratie van mobiele devices in ons land is het aantal smartphones in 2017 opnieuw gestegen. Inmiddels bezitten bijna negen op de tien dertienplussers een smartphone. In de Nederlandse huishoudens zijn er gemiddeld 2,3 aanwezig, een toename van 10 procent ten opzichte van een jaar eerder. Ook het aantal tablets stijgt nog steeds. Zeven op de tien personen beschikken hierover.

Groei bij senioren

Het zijn vooral 50-plussers die in 2017 voor het eerst een smartphone hebben aangeschaft. De toegenomen penetratie onder die groep is gunstig voor nieuwsmedia. Senioren zijn in merendeel loyaal aan de nieuwsmerken waarmee zij vertrouwd zijn. De smartphone biedt deze groep een nieuw kanaal dat ook buitenshuis voor nieuwsupdates kan zorgen.

Nieuwsapps populair

Nieuwsapps zijn populair onder smartphonegebruikers. Hoewel bezitters steeds selectiever worden in het aantal apps, hebben nieuwsapps een prominente plaats op de schermen. Van de vijftien meest geïnstalleerde apps in Nederland zijn er zes nieuwsapps. Datzelfde beeld is te zien bij tablets.

Langere en frequentere nieuwsconsumptie

Niet alleen het aantal gebruikers, ook de gebruiksfrequentie van nieuwsapps neemt toe. Dit resulteert in een wekelijks nieuwsconsumptie via de mobiel van 51 minuten. De traditionele computer en de tablet worden wekelijks gedurende respectievelijk 45 minuten en 32 minuten voor nieuwsconsumptie gebruikt.

Opmerkelijk is de lange leesduur die dagbladmerken weten te realiseren. De leesduur van print en online samen is onder de Nederlanders gemiddeld drieënhalf uur per week. Daarvan is inmiddels de helft afkomstig van de digitale kanalen. De smartphone heeft daarbinnen het grootste aandeel.

Over het onderzoek Trends in digitale media

Het onderzoek GfK Trends in Digitale Media is uitgevoerd door GfK in samenwerking met onder meer NDP Nieuwsmedia. De steekproef bestaat uit 1.204 Nederlanders van dertien jaar of ouder die gebruikmaken van internet en is representatief voor 13.615.000 internetters. Het onderzoek wordt sinds 2011 eens per jaar uitgevoerd en gaat in op het gebruik van mobiele devices in het algemeen en specifiek voor het gebruik van media.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op NDP Nieuwsmedia.

www.gfk.nl
www.ndpnieuwsmedia.nl


Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie