[Onderzoek] Hoofdkraan.nl: gemiddeld ZZP-tarief blijft gelijk
15-08-2017 13:48:10 | Door: Katja Brokke | hits: 1406 | Tags:

Freelancers hebben, afgaande op jaarlijks onderzoek door Hoofdkraan.nl, weinig reden voor optimisme. Het gemiddelde zzp-tarief blijft ook in 2017 steken op 43 euro, wat gelijk is aan het gemiddelde van vorig jaar. Opvallend is dat de socialmediaspecialist steeds minder verdient en dat de markt voor tekstschrijvers en vertalers opnieuw krapper is geworden. De freelance docent krijgt op zijn beurt nog minder per uur. Ander saillant detail: Groningen blijkt een stuk aantrekkelijker voor freelancers dan de Randstad.

Socialmediaspecialist verdient steeds minder

Hoofdkraan.nl baseert haar cijfers op 15.000 offertes die afgelopen jaar door freelancers op haar platform zijn uitgebracht. Vooral de marketing- en communicatiebranche heeft het zwaar te verduren gehad dit jaar. Het gemiddelde uurtarief is met 3 euro gezakt naar 43 euro en met name de socialmediaspecialisten zien hun inkomsten dalen. Daar waar zij in 2014 nog gemiddeld 54 euro kregen voor een uur werk, is hier in 2017 38 euro van over.

Gemiddelde uurtarieven per branche (€)

2016

2017

Verschil*

Analyse & Advies

€ 48

€ 54

11%

Design & Multimedia

€ 43

€ 43

0%

Financieel & Administratie

€ 42

€ 41

-2%

Management & Organisatie

€ 40

€ 40

-2%

Marketing & Communicatie

€ 46

€ 43

-5%

Tekst & Vertaling

€ 38

€ 36

-4%

Websites & Applicaties

€ 46

€ 47

2%

*Berekend over feitelijke uurtarieven, zonder afrondingen

Moeilijke markt voor tekstschrijvers en vertalers

Freelancers in tekst en vertaling blijven onderaan de markt schommelen en moeten in 2017 weer 2 euro per uur inleveren. De grootste winnaars in 2017 zijn de starterscoaches en schrijvers van ondernemingsplannen. Freelance docenten komen dit jaar het allerslechtst uit het onderzoek: het gemiddelde uurtarief is gedaald naar 33 euro en is daarmee lager dan dat van een secretaresse of blogger. Het uurtarief in de juridische dienstverlening blijft de lijst op grote afstand aanvoeren met 73 euro (zie voor alle cijfers het volledige onderzoeksrapport).

Niels Goossens, directeur van Hoofdkraan.nl: “Blijvende onzekerheid onder freelancers en hun opdrachtgever over de geldende regelgeving, lijkt blijvende weerslag te hebben op de tarieven. Opdrachtgevers zijn terughoudend en een beperkter opdrachtenaanbod zorgt voor meer concurrentie en tariefdruk. Het is belangrijk dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt, zodat zowel opdrachtgevers als freelancers weten waar zij aan toe zijn. Met een nieuw kabinet op komst lijkt dat er snel te komen en als het werkloosheidscijfer als graadmeter voor freelance kansen mag gelden, dan moet er komend jaar groei mogelijk zijn.”

Groningen aantrekkelijker dan Randstad

Lichtpuntje in het onderzoek is dat de aanhoudende daling sinds 2014 gestagneerd is en op regionaal niveau zijn ook successen te vieren. In Groningen steeg het uurtarief met maar liefst 23 procent van 40 naar 52 euro, waarmee Groningse freelancers het een stuk beter voor elkaar hebben dan de Randstedelijke zzp’er. In Amsterdam daalden de uurtarieven voor het vierde jaar op rij. De Rotterdamse zzp’er is het best betaald in de Randstad, met een uurtarief van 45 euro.

Gemiddelde uurtarieven per provincie (€)

2016

2017

Verschil*

Drenthe

€ 39

€ 37

-5%

Flevoland

€ 42

€ 39

-10%

Friesland

€ 40

€ 45

11%

Gelderland

€ 43

€ 39

-8%

Groningen

€ 40

€ 52

23%

Limburg

€ 42

€ 43

4%

Noord-Brabant

€ 44

€ 43

-2%

Noord-Holland

€ 45

€ 46

2%

Overijssel

€ 43

€ 44

2%

Utrecht

€ 44

€ 42

-4%

Zeeland

€ 42

€ 42

-1%

Zuid-Holland

€ 42

€ 43

3%

*Berekend over feitelijke uurtarieven, zonder afrondingen

Het tarievenonderzoek is uitgevoerd door Hoofdkraan.nl, waarbij alle offertes binnen het platform in de periode mei 2015-mei 2017 zijn meegenomen.

www.hoofdkraan.nl

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie