PLUS supermarkten: Investeringen in winkels belangrijk voor omzetgroei
08-03-2017 09:22:00 | Door: | hits: 4767 | Tags:

Plus Supermarkten kijkt tevreden terug op 2016: de consumentenomzet steeg van 2,23 miljard naar 2,26 miljard euro, een stijging van 1,5 procent terwijl de totale marktgroei 0,7 procent bedroeg. Ook het operationeel resultaat steeg met 6,5 procent ten opzichte van 2015. De nettowinst steeg naar ruim 10 miljoen euro. De vele investeringen in de winkels en de aangescherpte commerciële koers waren volgens PLUS belangrijke factoren voor deze omzetgroei. De jaarrekening over 2016 wordt vastgesteld in de Vergadering van Aandeelhouders op 21 maart 2017.

Jan Brouwer, algemeen directeur PLUS: "Wij kijken terug op een uitstekend jaar voor plus. de omzet groeide opnieuw boven het marktgemiddelde en ook ons operationeel resultaat steeg fors. wij hebben in 2016 weer flinke stappen gezet om plus nog sterker en beter te maken. ook de komende jaren zullen we veel investeren in formuleontwikkeling, online activiteiten, nieuwe ict-systemen en een volledig gemechaniseerd grootschalig distributiecentrum."

Kerncijfers 2016

(in € 1 miljoen)

 

 

2016

52 weken

2015

   53 weken

Consumentenomzet PLUS supermarkten

2.263,8

2.230,2

Marktaandeel

6,24%

6,20%

Aantal winkels ultimo (waarvan PLUS Briljant)

261 (224)

262 (190)

Aantal m² verkoopvloeroppervlakte

271.105

264.655

 

 

 

Operationele EBITDA

83,1

79,7

Afschrijvingen en amortisatie

-33,0

-30,9

Bedrijfsresultaat

50,1

48,7

Financiële baten en lasten

1,1

-0,6

Operationeel resultaat

51,2

48,1

Boekwinst verkoop verzekeringsactiviteiten

-,-

2,5

Afnamekortingen

-43,2

-42,0

Resultaat na afnamekortingen

8,0

8,6

Belastingen

-2,1

-1,4

Resultaat deelneming SPAR

Nettowinst

4,1

10,1

2,8

10,0

Operationele kasstroom

74,8

54,2

Investeringen

50,8

38,7

 

 

Consumentenomzet

De consumentenomzet steeg in 2016 (52 weken) met 1,5 procent ten opzichte van 2015 (53 weken); dit is 0,8 procent hoger dan de marktgroei van 0,7 procent Op basis van een vergelijking met 2015 gemeten over 52 weken bedroeg de groei van de omzet 3,7 procent tegenover een marktgroei van 2,8 procent. Ondanks het wegvallen van een 53e week in vergelijking met 2015 is sprake van een stijging van het operationele resultaat met 6,5 procent.

De vele investeringen in de winkels en de aangescherpte commerciële koers waren belangrijke factoren voor deze omzetgroei. Ook de online activiteiten namen in 2016 toe met onder meer de lancering van de PLUS app en de introductie van PLUS Express. Klanten konden eind 2016 bij 240 winkels online bestellen en ruim 150 winkels hebben een ophaalpunt in of naast de winkel.

PLUS kreeg er in 2016 drie nieuwe winkels bij; in Luyksgestel, in Tilburg en in Uden-Zuid. Vier vestigingspunten met te weinig toekomstperspectief sloten de deuren. Dit betroffen winkels in Rijswijk, Tilburg, Losser en Spaubeek. Elf winkels zijn substantieel vergroot en vier winkels zijn gereloceerd. Per saldo werden 6450 vierkante meters toegevoegd aan winkelvloeroppervlakte. 34 Winkels werden omgebouwd naar het succesvolle Briljant concept. Hiermee was 2016 opnieuw een jaar waarin de kwaliteit van de vestigingspunten fors werd verbeterd.

Naast een hogere omzet zorgden vooral betere leverancierscondities en kostenbesparingen in de logistiek voor een resultaatverbetering. In 2016 leverde PLUS veel inspanning aan de ontwikkeling en implementatie van een aantal belangrijke meerjarenprogramma's voortvloeiend uit het strategisch plan 2016-2018 waardoor de kosten stegen. Per saldo steeg de operationele EBITDA met 3,4 miljoen euro naar 83,1 miljoen euro, een stijging van 4,3 procent. De afschrijvingen en amortisatielasten stegen met  2,1 miljoen euro vooral door investeringen in 2016 en 2015. De financiële baten en lasten verbeterden met  1,7 miljoen euro. Het operationeel resultaat steeg uiteindelijk met 3,1 miljoen tot 51,2 miljoen euro.

Van het operationele resultaat werd 43,2 miljoen euro doorgegeven aan de ondernemers in de vorm van afnamekortingen. Dit is 1,2 miljoen euro meer dan in 2015. Over 2016 wordt, evenals over 2015, een reguliere afnamekorting van 2,0 procent uitgekeerd. Daarnaast worden extra eenmalige afnamekortingen van 1,0 procent uitgekeerd tegenover 0,8 procent over 2015. In 2015 was sprake van een eenmalige bate van 2,5 miljoen euro, behaald bij de verkoop van de verzekeringsactiviteiten. Het resultaat na afnamekortingen bedroeg 8,0 miljoen euro, een daling van 0,6 miljoen euro ten opzichte van 2015. Het aandeel in het resultaat van de 45 procent deelneming in SPAR steeg met 1,3 miljoen euro tot 4,1 miljoen euro. Uiteindelijk steeg de nettowinst met 0,1 miljoen euro naar 10,1 miljoen euro.

De investeringen kwamen in 2016 uit op 50,8 miljoen euro tegenover 38,7 miljoen euro in 2015. In immateriële vaste activa werd in 2016 31,9 miljoen euro geïnvesteerd. Deze investeringen hebben voor € 15,0 miljoen betrekking op software die vooral verband houden met het vervangen van het huidige ERP-systeem door SAP en met investeringen ten behoeve van e-commerce. Daarnaast is er voor 16,9 miljoen euro geïnvesteerd in de verwerving van drie nieuwe winkels en het behoud van vestigingspunten. 

De investeringen in materiële vaste activa bedragen in 2016 per saldo 22,4 miljoen euro. Dit heeft met name betrekking op de ontwikkeling van nieuwe vestigingspunten en de aankoop van winkelpanden. 

Naast de investeringen vond in 2016 de aflossing plaats van langlopend bankkrediet van 15 miljoen euro. De investeringen en de aflossing van langlopend bankkrediet werden volledig gefinancierd uit de operationele kasstroom van 74,8 miljoen euro. Eind 2016 kent de PLUS Groep, evenals eind 2015, geen bankschuld.

2016 stond voor PLUS in het teken van omvangrijke investeringen voor de toekomst. Deze investeringen zijn nodig om de concurrentiepositie van PLUS nu en in de toekomst te blijven versterken. Projecten als het nieuwe ICT-systeem voor het servicekantoor, de distributiecentra en alle supermarkten en het nieuwe volledig gemechaniseerde centrale distributiecentrum gaan in 2017 veel energie vragen van iedereen die bij PLUS is betrokken. Ze zullen naar verwachting ook leiden tot een lager operationeel resultaat, vergeleken met 2016.

www.plus.nl


Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie