Ster krijgt andere bestuursaansturing
05-04-2019 12:10:00 | Door: David de Jong | hits: 6410 | Tags:

De Ster krijgt een andere bestuursaansturing. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat de Tweede Kamer inmiddels besproken heeft en waarover op dinsdag 9 april gestemd zal worden. In het voorstel zal de reclameverkooporganisatie van de NPO, een Raad van Toezicht en een voor de dagelijkse gang van zaken verantwoordelijk bestuur krijgen. Het bestuur zal door de Raad van Toezicht worden benoemd. Thans is er bij de Ster alleen een bij wet ingesteld bestuur die ook operationeel verantwoordelijk is. Frank Volmer en Carla Berkhout hebben als directie de feitelijke operationele leiding, maar zijn eigenlijk niet verantwoordelijk.

Het huidige bestuur van de Ster heeft bij wet afgevaardigden van de NPO waardoor Shula Rijxman niet alleen voorzitter is van de Raad van Bestuur van de NPO, maar ook als bestuurslid van de Ster diens commerciële belangen moet dienen. Ook Jan Slager van Omroep Max is namens de NPO afgevaardigd in het Ster-bestuur. Hier komt na de wetswijziging een einde aan en mogen dit soort benoemingen niet meer, waarmee een einde komt aan een dergelijk belangenconflict. Wat de wetswijzigingen voor de posities van Frank Volmer en Carla Berkhout betekenen, is onduidelijk. Frank Volmer zegt desgevraagd af te wachten hoe de ontwikkelingen lopen en dan te bezien of deze zich zal kandideren voor een bestuursfunctie. De huidige werkwijze is volgens de huidige Ster-directeur al min of meer als het Raad van Toezichtsmodel. De eerste Raad van Toezicht van de Ster zal in eerste instantie door minister Slob worden ingesteld, waarna benoemingen via een benoemingsadviescommissie zullen lopen en vooral door de Raad van Toezicht zelf zullen worden voorgedragen. De rol van de minister bij benoemingen is daarbij ingeperkt.

In de Tweede Kamer was nauwelijks kritiek op deze voorstellen, alleen de SP vroeg zich af of het wel handig is de Ster op meer afstand van de minister te zetten.

De veranderde benoemingsprocedure bij de Ster is een gevolg van de discussies en wijzigingen van de politieke benoemingen die in het verleden bij de NPO, NTR, Commissariaat voor de Media en NOS aan de orde waren. Toenmalig staatsssecretaris Sander Dekker (VVD) kreeg kritiek bij ogenschijnlijk partijpolitieke benoemingen waarna het benoemingsstelsel op de schop ging.

Bruno Bruins (VVD) was totdat deze minister werd in 2017 voorzitter van de Raad van Toezicht van de NPO; Martijn van Dam (PvdA, voormalig staatssecretaris) is lid van de Raad van Bestuur van de NPO benoemd; voormalig Amsterdams VVD-wethouder Eric van der Burg werd benoemd in de Raad van Toezicht van de NTR. Dit soort benoemingen zouden in het huidige stelsel minder waarschijnlijk zijn.

De verwachting is dat de eerste Raad van Toezicht van de Ster in 2020 aan de slag zal kunnen gaan.

www.ster.nl
www.npo.nl

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie