TMG laat John de Mol in de boeken kijken
31-01-2017 18:21:00 | Door: Bas Vlugt | hits: 4590 | Tags:

Telegraaf Media Groep heeft naar aanleiding van het ongevraagd, niet-bindend, voorwaardelijk voorstel dat zij heeft ontvangen van Talpa, besloten ook Talpa toegang te geven tot de informatie die van belang is voor de waardering van de onderneming, zoals die eerder is verstrekt aan Mediahuis en VP Exploitatie.

Door Talpa toegang tot de informatie te geven, creëert TMG een gelijk speelveld voor beide partijen die overwegen een bieding uit te brengen op de onderneming. In lijn met hun fiduciaire verplichtingen zijn de RvC en de RvB van mening dat het in het belang van TMG, haar onderneming en alle betrokkenen is om een transparant proces te voeren met betrekking tot beide alternatieven.

TMG is met Talpa en Mediahuis/VP Exploitatie in gesprek over onder andere de financiële voorwaarden, strategische aspecten, dealzekerheid en mededinging clearance, financiering en transactiestructuur, alsook over garanties ten aanzien van de voortzetting van de strategie van TMG in het algemeen en de borging daarin van de redactionele vrijheid van de journalistiek in het bijzonder. Talpa en Mediahuis/VP Exploitatie voeren thans een due diligence onderzoek uit.

De RvC en RvB overwegen en beoordelen beide voorstellen zorgvuldig, tezamen met hun financiële en juridische adviseurs. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de belangen van alle stakeholders van TMG, inclusief de aandeelhouders.

In de tussentijd blijven de RvC en RvB zich richten op de uitvoering van de zelfstandige strategie van TMG in het belang van TMG, de betrokken onderneming en alle stakeholders, inclusief de aandeelhouders.

www.tmg.nl
www.talpa.tv


Lees ook:

[Analyse] Wat wil John de Mol met TMG


Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie