Codename Future en Nieuws in de klas lanceren lespakket Informatievaardigheden
06-05-2014 12:42:48 | Door: Nico Scherphuis | hits: 3025 | Tags:

 

Codename Future brengt in samenwerking met Nieuws in de klas het lespakket Informatievaardigheden uit. Het lespakket helpt leerlingen in het voortgezet onderwijs om effectief en efficiënt online informatie te zoeken, vinden, interpreteren en verwerken. Leerlingen maken met het lespakket kennis met nieuwsmedia als informatiebron. Zij maken daarvoor gebruik van de Nieuwsservice van Nieuws in de klas.

 

De leerlijn bestaat uit drie modules informatievaardigheden. Vorig jaar verscheen de module Basislessen. Met het verschijnen van de modules Nieuwsbronnen en Check it out! is het lespakket Informatievaardigheden nu compleet:

 

Informatievaardigheden 1 – Basislessen

Hierin worden de basisvaardigheden behandeld, zoals het onderscheid maken tussen feiten en meningen, objectiviteit en subjectiviteit en een stappenplan voor het beoordelen van informatie

 

Informatievaardigheden 2 – Nieuwsbronnen

In deze module worden diverse bronnen onderzocht en vergeleken en maken de leerlingen kennis met nieuwsmedia als informatiebron

 

Informatievaardigheden 3 – Check it out!

Via een stappenplan controleren de leerlingen een nieuwsfeit en komen zij tot een journalistieke productie

 

In de modules maken leerlingen gebruik van nieuwsmedia. Docenten ontvangen kosteloos dag- en weekbladen via de Nieuwsservice van Nieuws in de klas. De leerlingen maken ook gebruik van de Nieuwsmediaportal, het online overzicht van aangesloten nieuwstitels met toegang tot de websites, apps en social media accounts.

 

De modules hebben een oplopende moeilijkheidsgraad, zodat ze gespreid over de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs ingezet kunnen worden. Het lesmateriaal is geschikt voor het vak Nederlands in het vmbo, havo en vwo. De modules sluiten aan bij de thema’s mediawijsheid en burgerschap.
Het lespakket is beschikbaar via Codename Future: www.codenamefuture.nl/informatievaardigheden.

 

Over de organisaties

Codename Future heeft de missie om jongeren voor te bereiden op hun actieve rol in de samenleving. Dit doen zij door maatschappelijke thema’s (o.a. mediawijsheid, ondernemend onderwijs, loopbaanoriëntatie) op een aansprekende manier aan te bieden aan het onderwijs.

Nieuws in de klas, het educatieplatform van NDP Nieuwsmedia, helpt docenten in het primair en voortgezet onderwijs nieuwsmedia in hun lesprogramma te verwerken. Gebruikmakend van de Nieuwsservice en lesopdrachten werken zij met hun leerlingen aan taalvaardigheid, mediawijsheid en burgerschap.

 

www.codenamefuture.nl/informatievaardigheden
 
www.nieuwsindeklas.nl

 

 

Banner