Flexibilisering arbeidsmarkt grootste invloed op personeelswerving in 2014
29-01-2014 23:00:00 | Door: Nico Scherphuis | hits: 3848 | Tags:

De helft van de wervingsprofessionals in Nederland (50%) geeft aan dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt naar verwachting de meeste invloed zal hebben op hun werkzaamheden in 2014, gevolgd door reorganisaties (41%) en talent management (40%). De belangrijkste prioriteiten van wervingsafdelingen liggen in 2014 bij het invullen van vacatures, gebruik van social media en employer branding. Dit blijkt uit de eerste resultaten van het onderzoek Stand van werven 2014 van de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie en vakmagazine Werf&, onder 213 professionals op gebied van werving, recruitment en arbeidsmarktcommunicatie.

 

Te veel sollicitanten en leeftijdsdiscriminatie vooral prioriteiten van recruiters

Het invullen van vaste posities is niet meer alleen typerend voor het werkveld van recruiters en arbeidsmarktcommunicatieprofessionals. De flexibilisering van de arbeidsmarkt heeft in 2014 naar verwachting de meeste invloed op het werkveld, gevolgd door reorganisaties binnen de organisatie. Dat betekent dat meer dan voorheen, de focus ligt op interne mobiliteit, flexwerkers, zzp’ers en contracten voor onbepaalde tijd. De combinatie van ‘flexibel werven en afscheid nemen’ blijft dan ook voor veel organisaties in 2014 een prioriteit. Wanneer we inzoomen op de ontwikkelingen die meer dan gemiddeld invloed hebben op recruiters, zien we een aantal zeer praktische zaken terugkomen zoals ‘te veel sollicitanten’, ‘werkloosheid onder 50-plussers’, ‘leeftijdsdiscriminatie’ en ‘de globalisering van de arbeidsmarkt’. Kenmerken van de veranderende arbeidsmarkt die van invloed zijn op het huidige werk van recruiters.

 

Politieke agenda geen onderwerp bij arbeidsmarktprofessionals

Verder valt op dat een aantal zaken die hoog op de politieke agenda staan, zoals jeugdwerkloosheid (8%), werk naar vermogen (6%), het ontslagrecht (16%) en het sociaal akkoord (16%) slechts door een kleine groep wervingsprofessionals wordt genoemd als onderwerpen waarvan zij verwachten dat die van invloed zullen zijn op het werk in 2014. Als we inzoomen op recruiters en beslissers zien we dat deze onderwerpen nog minder scoren. Jeugdwerkloosheid speelt daarentegen wel een rol (23%) bij bedrijven met 201 tot 1.200 medewerkers. Dit in tegenstelling tot de 3 procent bij de bedrijven met meer dan 1.200 medewerkers.

 

Op gebied van de flexibele arbeidsmarkt lijken werkgevers snel grote stappen te maken, terwijl de politiek volgt met maatregelen die ogenschijnlijk de flexibiliteit moeten indammen. De effectiviteit van deze maatregelen wordt sterk bediscussieerd, terwijl werkgevers alweer met nieuwe ‘flexconcepten’ bezig zijn”, aldus Geert-Jan Waasdorp, oprichter van de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie.

 

Welke van de volgende onderwerpen zijn naar verwachting van invloed op uw werk in 2014?

 

 1. Flexibilisering arbeidsmarkt                              50%
 2. Reorganisaties binnen de organisatie                41%
 3. Talent Management / Development                   40%
 4. Te veel sollicitanten                                         31%
 5. Samenwerking met andere werkgevers              24%
 6. Samenwerking met onderwijs                           20%
 7. Werkloosheid 50-plussers                                17%
 8. Ontslagrecht                                                    16%
 9. Sociaal akkoord                                              16%
 10. Leeftijdsdiscriminatie                                       13%
 11. Generatieverschillen                                         13%
 12. Invloed van finance/inkoop                              12%
 13. Globalisering                                                   10%
 14. Ontwikkelingen bij UWV/Werk.nl                       9%
 15. Payrolling                                                        9%
 16. EU/Nationale politiek                                       8%
 17. Jeugdwerkloosheid                                          8%
 18. Werk naar vermogen                                        6%

 

Vacatures invullen en toptalent binden en verbinden scoren bij directie

In 2014 liggen de prioriteiten van wervingsprofessionals bij het invullen van vacatures en het gebruik van social media. Het invullen van vacatures heeft ook de hoogste prioriteit bij directies. Bij meer dan een kwart van de organisaties (26%) heeft het invullen van vacatures de aandacht van de directie. Bij organisaties die kleiner zijn dan 1.200 personen staat dit hoger op de agenda (33%) dan bij grote organisaties (16%). Bij grote organisaties staat interne mobiliteit (27%) het hoogst op de directie agenda als het om arbeidsmarktvraagstukken gaat. Een onderwerp dat daarentegen op nummer 10 staat bij wervingsprofessionals. Een andere discrepantie tussen de prioriteiten van de directie en wervingsprofessionals ligt op gebied van het ‘vinden en verbinden van top talent aan de organisatie’. Dit staat op de tweede plek bij directies en op de vierde plek van wervingsprofessionals. Beslissers en recruiters herkennen het belang van dit onderwerp meer dan HR en arbeidsmarktcommunicatieprofessionals.

 

Wat zijn de top-10 prioriteiten van 2014 voor hen die zich met werving bezighouden?

 1. Vacatures vervullen                                                     42%
 2. Gebruik van social media                                             42%
 3. Employer Branding                                                      38%
 4. Toptalent vinden en aan de organisatie verbinden         29%
 5. Talent pooling / pipelines                                             28%
 6. Recruitment resultaat verbeteren                                   26%
 7. Recruitmentsite                                                            25%
 8. Doelgroepkennis (talent analytics)                                22%
 9. Recruitment analytics                                                   20%
 10. Interne mobiliteit                                                          19%

 

Arbeidsmarkttrends 2014

Op 11 februari wordt tijdens het seminar Arbeidsmarkttrends 2014 dieper ingegaan op de resultaten van het onderzoek 'Stand van werven 2014'. Aan de hand van feiten, cijfers, ontwikkelingen, trends en praktijkvoorbeelden krijgen deelnemers inzicht in de arbeidsmarkt van vandaag en morgen. Het seminar biedt deelnemers concrete input voor uw arbeidsmarktstrategie en wervingsaanpak voor 2014 en verder. Meer informatie op www.arbeidsmarkttrends.info.

 

Onderzoek: Stand van het werven 2014

In de eerste twee weken van januari zijn 213 wervingsprofessionals online ondervraagd door onderzoeksbureau Intelligence Group. 53 procent van hen was werkzaam in recruitment, gevolgd door P&O en arbeidsmarktcommunicatie. Het onderzoek had tot doel om tot een totaal beeld te komen van het vakgebied anno 2014, o.a. op gebied van trends & ontwikkelingen, prioriteiten, hoe werven werkgevers, effectiviteit van wervingskanalen en opleidingsbehoeften. Medio februari wordt het volledige rapport gepresenteerd.

 

www.arbeidsmarktcommunicatie.eu 

 

 

 Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

 Vacatures en stages in media en marketingcommunicatie