FNV Zelfstandigen: Performance zzp’er transparant via online platform
01-05-2014 13:23:27 | Door: Nico Scherphuis | hits: 3138 | Tags:

FNV Zelfstandigen ondersteunt gezond ondernemerschap van zzp’ers. Voor zelfstandige professionals zijn de cruciale elementen in duurzaam succesvol ondernemen je kwalificeren voor nieuwe opdrachten en gericht aandacht besteden aan de eigen professionele ontwikkeling. Om de leden deze ondersteuning te bieden, is FNV Zelfstandigen een samenwerking aangegaan met TruQu. TruQu biedt professionals een online platform waarop en waarmee zij zichzelf op transparante wijze aan de markt kunnen presenteren. Bedrijven gebruiken TruQu om de beste mensen te vinden. Opdrachtgevers wordt gevraagd na afloop van een opdracht de prestaties van de professional te beoordelen. Deze beoordeling geeft enerzijds de bevestiging dat de geclaimde vaardigheden en successen ook daadwerkelijk aanwezig zijn; anderzijds geeft deze beoordeling input aan de professional om zichzelf verder te ontwikkelen.

 

FNV Zelfstandigen biedt haar leden nog twee aanvullende diensten: een benchmark, waarin de beoordelingen van de professional worden vergeleken met andere professionals en een gratis advies voor het optimaliseren van het online profiel. Dit vergroot de profilering en de online vindbaarheid van de zelfstandige.

 

Met een knipoog naar 1 mei, voor zelfstandigen de dag van Het Echte Werk, is deze dienstverlening vanaf heden beschikbaar voor leden van FNV Zelfstandigen. Daarnaast werken TruQu en FNV Zelfstandigen met beroepsverenigingen aan specifieke toepassingen voor diverse beroepsgroepen.

 

TruQu is een innovatieve gratis service voor professionals waarmee zij hun marktwaarde beter gevalideerd kunnen aantonen. Anders dan bij LinkedIn, biedt de vergelijkingssite van TruQu diepgang in de kwalitatieve beoordelingen.

 

Over FNV Zelfstandigen

FNV Zelfstandigen stimuleert als belangenbehartiger voor zzp’ers gezond en innovatief ondernemerschap in alle facetten van de bedrijfsvoering. Zij zet zich in voor collectieve en individuele voorzieningen die aansluiten bij de wensen en behoeften van zzp’ers. FNV Zelfstandigen draagt als serieuze gesprekspartner van overheidsinstanties en andere externe partijen bij aan wet- en regelgeving die de positie van zelfstandig ondernemers versterkt. Leden kunnen op individueel niveau terecht voor juridisch advies, incasso en diverse trainingen via de ZZP Academy. FNV Zelfstandigen is een zelfstandige vereniging zonder winstoogmerk met ruim 15.000 leden.

 

www.fnvzpp.nl

www.truqu.com

 

 

Banner