Nieuw platform Volinhetleven.nl gelanceerd
03-09-2013 14:03:29 | Door: Nico Scherphuis | hits: 3126 | Tags:

In Nederland worden aan de lopende band akkoorden gesloten, zoals het Woonakkoord, het Pensioenakkoord en het Sociaal Akkoord. Bij al deze akkoorden zijn de sociale partners betrokken. De vraag is of de gesloten akkoorden ook worden omgezet in daden. Was dat bij het Pensioenakkoord al niet het geval, ook bij het Sociaal Akkoord lijkt het bij plannen op papier te blijven, zo blijkt uit een eigen onderzoek van het nieuwe platform Vol in het Leven, dat vandaag van start gaat.

 

 

Het platform www.volinhetleven.nl richt zich op mensen tussen de 40 en 65 jaar. Het is juist deze leeftijdsgroep die volledig uit beeld lijkt te zijn bij de beleidsmakers van de overheid en de werkgevers, die vooral aandacht schenken aan de doelgroepen jongeren en ouderen. De groep 40-plussers krijgt, zodra zij werkzoekend worden, steeds kleinere kansen op de arbeidsmarkt en wordt bovendien extra getroffen door diverse bezuinigingsmaatregelen.

 

"Op economisch, politiek en maatschappelijk vlak is de focus op de belangrijke groep 40-plussers in ons land weg. Vol in het Leven wil met het nieuwe platform de invloed van deze vergeten groep laten doorklinken bij sociale partners en politiek Den Haag," aldus initiatiefnemers Anco Goldhoorn en Joppe de Ree van het nieuwe platform. Zelf bieden ze werkgevers de kans om gratis vacatures te plaatsen op volinhetleven.nl. Twee ondertekenaars van het Sociaal Akkoord, te weten VNO-NCW en MKB Nederland, werden verzocht het aanbod deze gratis mogelijkheid bekend te maken bij hun achterban en te reageren op het initiatief. Datzelfde verzoek is gedaan aan de meeste branche-organisaties en bedrijvenverenigingen in ons land. In totaliteit zijn meer dan 1.000 organisaties benaderd.

 

VNO-NCW/ MKB Nederland passief
VNO-NCW / MKB Nederland stelden kort en krachtig niet aan het verzoek te willen voldoen en geen mening te hebben over het initiatief. Dat maakt volgensVolinhetleven.nl duidelijk dat organisaties die mede verantwoordelijkheid dragen voor het Sociaal Akkoord, de gemaakte afspraken niet willen omzetten in concrete daden. Volinhetleven.nl is hierdoor toch gesterkt in de noodzaak om de doelgroep 40 tot 65 jaar te mobiliseren. Alleen dan kan hun invloed duidelijk doorklinken in Den Haag.

 

Op korte termijn maakt Volinhetleven.nl de resultaten bekend van de reacties van brancheverenigingen en ondernemersverenigingen. Volinhetleven.nl verwacht van deze organisaties - in tegenstelling tot VNO-NCW / MKB Nederland - een veel positievere reactie. Ook roept zij ondernemers en ondernemingen op om op individuele basis wel inhoud te geven aan het Sociaal Akkoord, door gratis vacatures te plaatsen via: www.volinhetleven.nl/werk/plaats-vacature

 

Over Volinhetleven.nl
Het online platform volinhetleven.nl geeft de groep 40 tot 65-jarigen een stem, door zich in te zetten voor hun belangen op economisch, sociaal en maatschappelijk gebied. Deelnemers kunnen invloed uitoefenen op media, politiek en sociale partners. Er is een speciale focus op de arbeidsmarkt; werkgevers wordt een gratis vacaturesite geboden en deelnemers aan Volinhetleven.nl kunnen gegevens achterlaten in een open CV-bank. Daarnaast biedt deelname aan het platform een aantal voordelen.

 
www.volinhetleven.nl/werk/plaats-vacature

www.volinhetleven.nl

 

Dit persbericht is gedistribueerd door ANP Pers Support  

 

                                                                                               Home

 

www.perssupport.nl/apssite/permalink/77180