NRC Carrière: Mannen willen zich ontwikkelen in typische vrouwentalenten en vice versa
15-04-2014 07:48:00 | Door: Nico Scherphuis | hits: 4234 | Tags:

 

Mannelijke werknemers willen zich ontwikkelen in de talenten ‘communicatief’ en ‘empathisch’. Dat zijn typisch talenten waar vrouwen hoog op scoren. Anderzijds geven vrouwelijke werknemers aan zich te willen ontwikkelen in hun zelfverzekerdheid, overtuigingskracht en visie; talenten die mannen zichzelf vaker toedichten. Dat is een van de uitkomsten uit het onderzoek naar het onderwerp ‘Talent’. Voor dit onderzoek bevroeg Motivaction in opdracht van NRC Carrière ruim 600 hoogopgeleide werknemers in loondienst. Het onderzoek werd gehouden in de aanloop naar het evenement met de internationale arbeidsmarktspecialist Kevin Wheeler, dat gisteren plaatsvond in het NRC Restaurant Café. Wheeler presenteerde op dit evenement zijn visie op talent en talentontwikkeling onder de noemer ‘The future of talent’. NRC Carrière onthulde de resultaten van het onderzoek aan de circa 80 aanwezige relaties.

 

Verschillen in sekse

Het stereotype beeld dat heerst over mannen en vrouwen lijkt te worden bevestigd: mannen zeggen vaker dan vrouwen te beschikken over de talenten ‘analytisch’, ‘zelfverzekerd’ en ‘actie- en prestatiegericht’ en willen zich ontwikkelen in de talenten ‘communicatief’ en ‘empathisch’. Vrouwen zeggen vaker dan mannen meer verantwoordelijk, empathisch en communicatief te zijn en zich te willen ontwikkelen in hun zelfverzekerdheid, overtuigingskracht en visie.

 

Verschillen tussen werk en privé

Wanneer de respondenten gevraagd wordt over welk talent zij beschikken, noemen zij ‘verantwoordelijk’, ‘oplossingsgericht’ en ‘zelfstandig’. Zij geven aan dat zij hun talent zowel op het werk als daarbuiten inzetten en dat het ook belangrijk is voor hun loopbaan. Verbetering is volgens hen nog mogelijk voor de punten ‘overtuigen’, ‘presenteren’ en ‘zelfverzekerd zijn’. Het lijkt erop dat hoogopgeleiden deze drie talenten zien als gewenste talenten voor hun carrière, maar van zichzelf vinden dat ze deze te weinig bezitten. Deze talenten worden door werkgevers ook veelvuldig genoemd in vacatures.

 

Verschillen op basis van opleiding

Er is een duidelijk verschil tussen de talenten van hbo-afgestudeerde en wo-afgestudeerde werkenden. Zo is ‘verantwoordelijk’ het meest genoemde talent onder werkende hbo’ers, terwijl werkende wo’ers vaker het talent ‘analytisch’ noemen. Daarnaast kennen werkzame wo´ers zichzelf vaker de talenten ‘communicatief’, ‘zelfstandig’, ‘analytisch’ en ‘gedisciplineerd’ toe, in vergelijking met werkzame hbo´ers. Hbo´ers vinden zichzelf meer ‘ondernemend’ dan wo’ers.

 

Rol werkgevers bij talentontwikkeling

In het algemeen zijn werknemers tevreden over de aangeboden talentontwikkeling en geven zij aan dat hun werkgevers veel mogelijkheden bieden. Echter, de geboden mogelijkheden komen niet altijd overeen met de wensen van de werknemers. Training en coaching worden wel gewaardeerd, maar opleidingen zijn minder populair onder werknemers. Volgens de respondenten is ‘doorgroeien binnen de loopbaan’ de beste manier om talenten te ontwikkelen. Daarnaast vinden zij dat hun talent optimaal tot zijn recht komt wanneer ze worden uitgedaagd in hun werkzaamheden. Vrijwel alle respondenten (94%) vinden zichzelf verantwoordelijk voor de eigen talentontwikkeling. Een groep van 41% vindt de werkgever mede verantwoordelijk.

 

Onderzoek

In totaal werkten 619 respondenten in de leeftijd van 18 tot en met 65 jaar mee aan dit kwantitatieve onderzoek, dat werd uitgevoerd in week 11 en 12 (maart 2014). Alle respondenten zijn hoogopgeleid en werkzaam in loondienst. Het doel van het onderzoek is om de talenten en talentontwikkeling van deze doelgroep in kaart te brengen. De uitkomsten zijn gebundeld in een whitepaper, deze is op te vragen bij NRC Carrière via carriere@nrc.nl.

Het onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Motivaction. Motivaction is lid van de MOA en maakt deel uit van de Research Keurmerkgroep.Over NRC Carrière

NRC Carrière is het arbeidsmarktplatform van NRC Media. Adverteren bij NRC Carrière kan crossmediaal met nrccarriere.nl, nrc.nl/carriere, nrc.next en NRC Weekend. De doelgroep is 20 tot 55 jaar oud en hoogopgeleid. 61% van hen is latent zoekend naar werk. Door kwalitatieve content online en offline te combineren met relevante functies bindt NRC Carrière deze doelgroep aan zich. Het blog nrc.nl/carriere en het job board nrccarriere.nl hebben samen 148.000 unieke bezoekers per maand. Het Carrière-katern verschijnt wekelijks bij nrc.next op woensdag, met een betaalde oplage van ruim 72.000 en een bereik van 280.000 mensen. NRC Weekend heeft een betaalde oplage van ruim 284.000 en bereikt 838.000 mensen. 

 

www.nrccarriere.nl

www.nrc.nl/carriere

www.nrcmedia.n l

 

Banner