Rechter beperkt verantwoordelijkheid van de pers - Fout Quote blijft ongestraft
31-01-2014 14:59:40 | Door: Nico Scherphuis | hits: 3294 | Tags:

Het Hof Amsterdam heeft in haar arrest van vandaag onverkort vastgehouden aan het oordeel van de voorzieningenrechter uit 2009 dat de destijds door Quote in een artikel gedane onjuiste suggestie dat Bouwhuis en Bouwhuis Vastgoed  betrokken zouden zijn bij strafbare feiten onrechtmatig is.

 

Het Hof heeft tegelijkertijd geoordeeld dat Quote niet verantwoordelijk is voor een door haar gemaakte fout waardoor het verboden artikel in november 2012 toch weer beschikbaar kwam voor het publiek.

 

In 2009 heeft de rechter beslist dat Quote onrechtmatig had gehandeld met een publicatie over Bouwhuis c.s. Quote was bevolen de publicatie te staken en gestaakt te houden. In november 2012 was het bewuste artikel gedurende 20 dagen toch weer raadpleegbaar op de site van Quote. Volgens Bouwhuis c.s. had Quote hiermee het vonnis overtreden en was zij dwangsommen verschuldigd. Het Hof oordeelt echter dat dit niet het geval is omdat het opnieuw beschikbaar komen van het artikel een gevolg was van het wijzigen van de software. Er was weliswaar sprake van menselijk falen, maar Quote kan daarop niet worden aangesproken. Zelfs niet onder de omstandigheid dat het gaat om zeer ernstige beschuldigingen die niet op het internet thuishoren.

 

Hoewel het Hof de fout van Quote toelaatbaar acht, gaan Bouwhuis c.s. er met deze uitspraak vanuit dat zij voortaan van beschuldigende publicaties verschoond blijven.

 

www.bouwhuisgroep.nl  

www.quotenet.nl

 

 

 

 Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

 Vacatures en stages in media en marketingcommunicatie