Tijdschrift Deviant 78 over ggz-zorg door gemeenten
16-09-2013 11:19:47 | Door: Nico Scherphuis | hits: 4028 | Tags:

Lokale bestuurders zijn enthousiast over de kansen die de decentralisatie AWBZ biedt voor de inwoners met een ggz-achtergrond in hun gemeenten. Wel hebben ze zorg over het tempo van de overheveling. Dat blijkt uit de rondgang die Deviant maakte langs acht wethouders. De wethouders verwachten ook dat hun gemeenten betere zorg voor ggz-cliënten kunnen regelen. Die zorg zal per gemeente flink gaan verschillen.

 

Veel ggz-cliënten krijgen in de nabije toekomst te maken met de gemeente die voor extramurale opvang en begeleiding gaat zorgen. In plaats van de landelijke AWBZ zal straks de gemeentelijke Wmo voor hen het loket zijn.

 

 Het tijdschrift Deviant, van start gegaan in 1994, komt voort uit de beweging tot vermaatschappelijking van de ggz. Het streven was de grote inrichtingen af te bouwen en cliënten in te bedden in maatschappelijke structuren. Hoewel er inrichtingen zijn gesloten, is het aantal bedden in de intramurale ggz niet afgenomen. Het huidige beleid zet opnieuw in op de afbouw van bedden. De overheidsplannen bieden volgens de geïnterviewde wethouders veel mogelijkheden tot vermaatschappelijking. Voor Deviant is het feit dat het beleid mede is ingegeven door een bezuinigingsagenda, reden om de transitie van AWBZ naar Wmo kritisch te blijven volgen.

 

Lokale bestuurders

De acht geïnterviewde wethouders denken dat hun gemeenten de zorg beter kunnen regelen dan het rijk en willen zo snel mogelijk aan de slag. De ggz-cliënten als groep zijn duidelijk bij hen in beeld, maar blijken soms moeilijk te bereiken. Uit de gesprekken met de wethouders wordt duidelijk dat de AWBZ-transitie tot grote verschillen zal leiden tussen het ondersteuningsaanbod van gemeenten. De ene gemeente kiest voor individuele oplossingen, de andere voor een beleidsmatige oplossing via een ondersteuningsaanbod door bestaande zorgorganisaties. Lees het interview met de wethouders. 

 

Vermaatschappelijking

In Deviant 78 komt ook lector Rick Kwekkeboom aan het woord. Zij staat positief tegenover de vermaatschappelijking van de zorg en vindt de huidige ggz in reactie daarop te veel naar binnen gekeerd. Hulpverleners en cliënten van GGZ Noord-Holland-Noord vormen daarop een aansprekende uitzondering; in deze regio werken de gefuseerde ggz-instellingen al meer dan een decennium succesvol aan de afbouw van het aantal bedden.

 

De keerzijde

Wie op zorg is aangewezen bekijkt de veranderingen met meer scepsis. Marja Morskieft maakt gehakt van alle nieuwe slogans waaronder zij als rolstoelende burger wordt bedolven. Margriet Mannak, mantelzorger en Wmo-raadslid, vertrouwt de gemeentelijke intenties niet direct. Kassandra Goddijn laat zien dat kinderen van psychiatrische patiënten soms geen mantelzorg kunnen verlenen omdat ze alle zeilen moeten bijzetten om zelf staande te blijven. En op de conferentie ‘Eigen kracht ontkracht?’ plaatsen onderzoekers kanttekeningen bij het veronderstelde draagvermogen van de samenleving.

 

Deviant

Deviant is een onafhankelijk kwartaaltijdschrift op de grens van psychiatrie en maatschappij. Deviant schrijft voor cliënten, naasten, hulpverleners en voor alle andere mensen die de ontwikkelingen op het grensvlak van psychiatrie en maatschappij kritisch volgen. Bekijk de inhoud van Deviant 78 .

 

Voor dit themanummer over de decentralisatie ggz werkte Deviant nauw samen met het programma Aandacht voor iedereen. Aandacht voor iedereen helpt Wmo-raden, belangenbehartigers en cliëntenraden bij de voorbereiding op decentralisaties:

 

www.tijdschriftdeviant.nl  

www.aandachtvooriedereen.nl 

 

 

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

 Vacatures en stages in media en marketingcommunicatie