[Interview] Paul Römer namens Vereniging van Commerciële Radio over gewenste vergunningsverlenging: "Nood is hoog"
08-07-2020 08:30:00 Door: David de Jong | Hits: 10241 | Tags:

Net als andere sectoren heeft de radiosector een moeilijke tijd als gevolg van de coronacrisis. De huidige vergunningen voor gebruik van hun FM- en DAB+-netwerken lopen af op 31 augustus 2022. Omdat radiostations graag zekerheid willen om hun activiteiten ook op langere termijn te kunnen financieren, willen bestaande radiostations een verlenging van hun vergunningen. Staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) stuurde daarover onlangs een brief aan de Tweede Kamer. Nederlands MediaNetwerk sprak met Paul Römer, voorzitter van de VCR, de Vereniging van Commerciële Radio waarin de bestaande negen radiostations zijn verenigd. Paul Römer is tevens Managing Director Radio en Televisie bij Talpa Network en lid van de Raad van Bestuur van dit bedrijf.

Hoe schetst de VCR de situatie voor de negen landelijke commerciële radiostations en hun business?
 
Het is de leden van de VCR niet toegestaan elkaars cijfers te delen in verband met mededingsproblematiek. Dus ieder lid moet wat dat betreft voor zichzelf spreken. Wat wel duidelijk is, is dat de spot- en non-spot-inkomsten voor alle radiozenders in Nederland als gevolg van de coronacrisis dramatisch gedaald zijn. De gevolgen daarvan zijn voor elk bedrijf anders. De ene partij moet wellicht geld lenen en de ander kan deze tegenslag oplossen via een reorganisatie.

Hoelang kunnen op de huidige basis de radiostations elk voor zich blijven bestaan? Is het uitstel van duidelijkheid tot in september 2020 problematisch, zo ja hoe?

Aangezien dit financiële informatie betreft, kan ik dat niet per lid van de VCR beschrijven omdat wij die informatie niet mogen delen met elkaar. Maar wat wel gedeeld wordt, is dat de nood - met name bij de leden met de kleinere zenders - hoog is en dat elke maand uitstel er een te veel is.

Hoe denkt VCR over de gemelde gevraagde verlenging van de FM- en DAB+-vergunningen?
 

De VCR denkt dat met een verlenging van drie jaar er genoeg ruimte ontstaat om de negatieve gevolgen van de crisis het hoofd te kunnen bieden. Let wel, de commerciële radiosector vraagt geen geld van de overheid, alleen een beetje extra tijd om te kunnen herstellen en in staat te blijven om te investeren in verdere digitalisering via DAB+. In het Verenigd Koninkrijk heeft men net zo’n soort besluit genomen, daar worden de huidige vergunningen met maar liefst 10 jaar verlengd.

In de laatste brief van de staatssecretaris wil deze het adviescollege van Henk Don afwachten (september), heeft ze twijfels over of verlenging van frequenties als verboden EU-staatssteun wordt gezien en wil ze (tot september) afwachten wat een quick scan op geleverde cijfers van radiocijfers oplevert. Eerder werd gesteld door een meerderheid van politieke partijen in de Tweede Kamer dat er grote acute problemen zijn bij radiobedrijven die moeite hebben met het verkrijgen van financiering door de coronacrisis omdat de vergunningen op 31 augustus 2022 aflopen. Wachten tot na de zomer zou dan niet opportuun zijn, aldus destijds de kamermeerderheid. Toch is er pas na de zomer een debat gepland.

Hoe kijkt VCR aan tegen de redenatie van de staatssecretaris aangaande staatssteun en haar afwachtende houding?
 
Dat vindt de VCR teleurstellend. In verschillende gesprekken is aangegeven dat de nood hoog is en die boodschap leek ook wel aangekomen. (In de Tweede Kamer was er ook brede steun voor ons standpunt). Desgevraagd is dat ook met cijfers onderbouwd. De quick scan kost ook weer tijd en voelt een beetje als wantrouwen, alsof de aangeleverde cijfers niet zouden kloppen. Terwijl het beeld van de teruglopende inkomsten toch echt breed wordt ondersteund. Zoals gezegd, elke maand vertraging is er een te veel. In het Verenigd Koninkrijk vond men blijkbaar ook niet dat er sprake is van staatssteun en is men sneller tot die conclusie gekomen dan hier blijkbaar mogelijk is. Soms draaien de juridische molens blijkbaar niet zo snel als je zou wensen of als de situatie vraagt.

Wat zou een eventuele veiling per 1 september 2022 betekenen voor de radiostations volgens de VCR?
 
Een veiling betekent per definitie onrust in de markt. De uitkomst en prijzen zijn ongewis. Dat betekent dat partijen een oorlogskas moeten aanleggen. Dat is sowieso onwenselijk, maar in coronatijden al helemaal. Dat geld kan dan niet gestopt worden in de inhoud of in de verdere ontwikkeling van de digitalisering. Maar ondertussen gaan de grote buitenlandse partijen (Google TuneIn, Youtube, Spotify, etcetera) gewoon door en halen de Nederlandse reclamekas leeg en gaan er met de data vandoor. Daarnaast kunnen kleine partijen geen financiering aantrekken die ze nodig hebben om door de crisis te komen als de onzekerheid van een veiling met ongewisse uitkomst boven de markt hangt.

Hebben alle individuele VCR-leden hun radiocijfers ingeleverd? Zo nee, waarom niet?
 
Dat onderzoek loopt nu deze weken. Elke partij bepaalt individueel of ze cijfers aan wil leveren. Mijn verwachting is dat alle VCR-partijen dat zullen doen.

De staatssecretaris zegt verwijzend naar een PWC rapport: "Op langere termijn zou deze toename in luistertijd zich ook kunnen vertalen in een toename in advertentie-inkomsten, en onderbouwt daarmee haar beleid aangaande een afwachtende houding. In het PWC rapport staat aangaande trend in de Nederlandse radiosector alleen het zinnetje "short-term negative impact, but this will likely revert to longer-term historical trends."

Hoe kijkt de VCR aan ten aanzien van de door haar genoemde mogelijke toename in advertententie-inkomsten?
 
Wie het weet mag het zeggen. We zagen na de crisis van 2008 dat het heel erg lang heeft geduurd voor de radiomarkt weer hersteld was. De wereld heeft nog nooit eerder een crisis als deze meegemaakt en dus ook nog nooit eerder gezien hoe snel en hoe volledig het herstel zal zijn. Wij krijgen inschattingen van mediabureaus dat de radiomarkt in 2020 eindigt met een min van 30-35 procent en dat we in 2021 op het zelfde niveau blijven. Dat is een heel somber plaatje.

Hoe denkt VCR  over de voorwaarden die in het debat genoemd zijn, waaronder ook financiële, als er een verlenging zou komen voor haar leden? (zelfde/soortgelijke voorwaarden als thans)
 
Daar kan de VCR prima mee leven.

Hoe denkt de VCR over de opmerking van de staatssecretaris in de brief dat zij niet zeker is of er een verlengingsprijs gevraagd kan worden vanwege de korte duur en complexiteit om die te berekenen?
 
De VCR denkt dat bijvoorbeeld SEO Economisch Onderzoek prima in staat is om een prijs te berekenen. Waar een wil is, is een weg.

Wat voor voorwaarden zijn wat betreft VCR redelijk?
 
De VCR kan leven met een verlenging onder gelijke voorwaarden als nu.

Wat is de achtergrond van de terughoudendheid van de VCR (en haar leden) aangaande reacties en uitingen in de media?
 
De VCR is afgelopen weken heel actief in overleg geweest met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de verschillende politieke partijen om tot een oplossing te komen. Dat proces wilden wij niet verstoren door de discussie via de media te laten verlopen.

www.538.nl
www.radio10.nl
www.radioveronica.nl
www.skyradio.nl
www.talpanetwork.com
www.sublime.nl
www.100p.nl
www.slam.nl
www.bnr.nl
www.fdmediagroep.nl
www.qmusic.nl
www.dpgmedia.nl

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie