Bestaande radiostations krijgen geen tijdelijke verlenging DAB+/FM-vergunningen
02-10-2020 20:46:00 | Door: David de Jong | hits: 4372 | Tags:

Talpa Network (Radio 538, Sky Radio, Radio 10 en Radio Veronica), DPG Media (Qmusic), RadioCorp (100% NL en Slam!), FD Mediagroep (BNR Nieuwsradio) en Sublime alsmede de regionale commerciële radiostations krijgen geen tijdelijke verlenging van hun DAB+ en FM-vergunningen. Dit heeft staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) besloten, die daarmee ook de conclusies van een rapport van SEO Economisch Onderzoek overneemt.

De huidige vergunningen verlopen op 1 september 2022 en in het kader van de economische crisis als gevolg van het coronavirus hebben de radiostations (verenigd in de VCR) samen met een kamermeerderheid gevraagd om drie jaar langer op hun frequenties te mogen blijven uitzenden. De staatssecretaris heeft de uitkomsten van een Adviescollege verdeling frequentieruimte commerciële radio niet afgewacht om te komen tot haar besluit.

Dat adviescollege moet een advies uitbrengen over de wijze van verdelen van frequenties voor commerciële radio vanaf 1 september 2022 en wordt in december 2020 verwacht. Mona Keijzer heeft het adviescollege dat oorspronkelijk in september met haar rapport zou komen, drie maanden extra de tijd heeft gegeven.

Het bureau SEO Economisch Onderzoek heeft een quick scan uitgevoerd naar de noodverlengingsmogelijkheden. In 2020 zou een gemiddeld radiostation circa een vijfde van de jaaromzet van 2019 mislopen als gevolg van de coronacrisis en naar verwachting 15 procent in 2021, zo stelt SEO Economisch Onderzoek. In de periode januari 2020 tot augustus 2022 zou dat gaan om 50 miljoen euro. Er is daarbij een financieringsbehoefte van in totaal 3 tot 4 miljoen euro in 2020 en nog eens circa 2 miljoen voor de radiostations die dit aan SEO Economisch Onderzoek hebben aangegeven. Daarbij is aangegeven uiterlijk in oktober 2020 te moeten beschikken over financiering om aan betalingsverplichtingen te voldoen. Radiostations vrezen bij opnieuw beperkende maatregelen nog eens een kwart van hun jaaromzet te verliezen bij de tweede coronagolf in 2020.

Bij SEO Economisch Onderzoek hebben radiostations hun jaarrekeningen van 2018 en 2019, omzetcijfers op maand- en/of kwartaalbasis van 2018, 2019 en 2020 alsmede interne prognoses voor de periode tot aan 2022 en de eigen actuele financieringsbehoeftes kenbaar gemaakt. Daarnaast heeft SEO Economisch Onderzoek gesproken met een financieringsintermediair en zijn sectorrapporten geraadpleegd. Verder is een inventarisatie uitgevoerd naar overheidsregelingen en een inschatting gemaakt van de bruikbaahreid daarvan, evenals een update gemaakt van een eerder opgesteld voorspelmodel voor de advertentie-opbrengsten.

Volgens SEO Economische Onderzoek is de urgente financieringsbehoefte die stations aangeven relatief bescheiden en heeft het grootste deel van de markt, in termen van marktaandelen, geen urgente financieringsbehoefte of is daar al in voorzien. De grote radiopartijen waaronder Talpa Network (met Radio 538, Sky Radio, Radio 10 en Radio Veronica) en DPG Media (Qmusic) vallen, behalen volgens SEO Economisch Onderzoek circa 80 procent van de radio-omzet. Radiostations die wel een acute financieringsbehoefte hebben, zijn in aantal vrij substantieel maar zijn in omzet relatief klein.

SEO Economisch Onderzoek vraagt zich verder af of de verlenging met drie jaar belemmeringen om financiering aan te trekken per saldo wegnemen en durft dat niet te voorspellen. Een generieke verlenging zou daarbij de gehele markt raken en neemt volgens SEO Economisch Onderzoek bovendien de mogelijkheden weg voor partijen om de komende periode toe te treden tot de markt voor FM. Een marktconforme verlengingsprijs zal (aanvullend) voor een aantal partijen ook tot een extra financieringsbehoefte leiden. Een verlenging om niet of tegen een lager dan marktconforme vergoeding zou de facto een marktbrede subsidie impliceren en daarmee in strijd komen met de staatssteunregels.

Een kortere verlenging met een half of heel jaar zal naar verwachting van SEO geen uitkomst bieden voor de partijen die aangeven financieringsproblemen te hebben. Wel ziet het onderzoeksbureau een potentieel risico dat indien nu niets wordt gedaan en later wordt besloten de vergunningen voor langere tijd opnieuw uit te geven of te verlengen. Bij een hernieuwde uitgifte blijft onzekerheid bestaan of partijen per 1 september 2022 nog wel over een vergunning zullen beschikken en tegen welke prijs; bij een verlenging zorgen onder meer de te betalen verlengingsprijzen voor onzekerheid. 

Deze onzekerheden maken het moeilijker financiering te vinden en kunnen daarmee negatieve consequenties voor werkgelegenheid en/of voortbestaan van bestaande radiostations hebben. Indien dit niet aanvaardbaar wordt geacht, ligt volgens SEO Economisch Onderzoek een sectorspecifieke verruiming van de huidige kredietmaatregelen het meest voor de hand. Een dergelijke maatregel zou volgens SEO Economisch Onderzoek zodanig moeten worden vormgegeven, dat de kredietverstrekking naar de stations met een acute behoefte maar met een gezonde marktpositie op gang blijft, terwijl stations met toegang tot meer marktconforme financiering en/of reguliere overheidsmaatregelen er geen gebruik van maken.

Daarnaast vraagt SEO Economische Onderzoek zich af welke partijen geholpen worden bij een marktconforme verlengingsprijs, gezien extra financieringsbehoeftes die dan ontstaan. De staatssecretaris ziet met de uitkomsten van het onderzoek geen aanknopingspunten voor een verlenging, en stelt wel dat de effecten van de coronacrisis ook voor de commerciële radiosector nog lang zullen doorwerken.
 
Mona Keijzer wil daarom onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om specifiek voor de commerciële radiosector en specifiek voor die vergunninghouders voor wie dit het meest dringend opgaat, de huidige kredietmaatregelen te verruimen.

De staatssecretaris stelt verder gezien de urgentie van de vraagstelling niet de uitkomst van het adviescollege over de toekomstige verdeling van FM-frequenties te hebben willen afwachten en de Tweede Kamer en radiosector gelijk hebben willen informeren.

Onlangs reageerde Jan Hoogesteijn, algemeen directeur van KINK op 30 september 2020 bij Nederlands MediaNetwerk naar aanleiding van uitspraken van Paul Römer over de situatie van zijn radiostation en bepleit een verdeling per 1 september 2022. Paul Römer gaf namens de Vereniging van Commerciële Radio op 8 juli 2020 aan in een interview met Nederlands MediaNetwork dat de nood hoog is.

Verschillende radiopartijen reageren desgevraagd tegenover Nederlands MediaNieuws op het besluit vande staatssecretaris. Hun reacties heeft Nederlands MediaNetwerk gepubliceerd: Wisselende en vooral afwachtende reacties radiosector op besluit Mona Keijzer.

Het volledige rapport van SEO Economisch Onderzoek is hier te lezen.

Zie ook: Adviescollege radiofrequenties komt met advies veiling DAB+ en FM-frequenties

www.qmusic.nl
www.dpgmedia.nl
www.talpanetwork.com
www.538.nl
www.radio10.nl
www.radioveronica.nl
www.skyradio.nl
www.100p.nl
www.slam.nl
www.fdmg.nl
www.bnr.nl
www.sublime.nl
www.kink.nl
www.epowersales.nl
www.rijksoverheid.nl
www.tweedekamer.nl


Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie