[Interview] Nico Silvius namens niet-landelijke commerciële radio-omroepen: "Snel duidelijkheid nodig"
17-07-2020 10:02:00 | Door: David de Jong | hits: 4125 | Tags:

Net als andere sectoren heeft de radiosector het moeilijk als gevolg van de coronacrisis. De huidige vergunningen voor gebruik van hun FM- en DAB+-netwerken lopen af op 31 augustus 2022. Omdat radiostations graag zekerheid willen om hun activiteiten ook op langere termijn te kunnen financieren, willen bestaande radiostations een verlenging van hun vergunningen. Staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) stuurde daarover onlangs een brief aan de Tweede Kamer.

Nederlands MediaNetwerk sprak met Nico Silvius, van de NLCR, de branchevereniging van de niet-landelijke commercële radio-omroepen. Nico Silvius is eigenaar van RadioNL, Joy Radio, Waterstad FM, Frysk FM, Freez FM, Grunn FM, Tukker FM en RadioNL Kids en de regionale zenderexploitant Radio Netwerk Nederland. Eerder sprak Nederlands MediaNetwerk met Paul Römer, voorzitter van de Vereniging van Commële Radio (VCR) die namens de landelijke radiozenders sprak.

Onder meer de bedrijven achter Amor FM, Freez FM, Frysk FM, Grunn FM, Joy Radio, Joy Radio, Qmusic Limburg, Radio Continu, Radio Decibel, Radio JND, RadioNL Kids, Tukker FM, Waterstad FM en RadioNL zijn lid van de NLCR.

Hoe schetst de NLCR de situatie voor haar leden, zijnde de niet-landelijke commerciele radiostations en hun business?

Voor maart 2020, dus voor de crisis, best redelijk. De niet-landelijke radiostations hebben eindelijk sinds enkele jaren een plaats gekregen in de het medialandschap. Regionale adverteerders weten steeds vaker de weg te vinden richting de niet-landelijke radiozenders. Als een regionale vestiging van Ikea, Hornbach of bijvoorbeeld een Bauhaus, aandacht wil in een regio, zetten ze een regionale zender in voor hun reclame.

Hoelang kunnen op de huidige basis de radiostations elk voor zich blijven bestaan? Is het uitstel van duidelijkheid tot in september problematisch?
 
Ik kan alleen uitspraken doen voor onze merken/omroepen zoals RadioNL, Joy Radio, Waterstad FM, Tukker FM, Frysk en Grunn FM. Er is zeer snel duidelijkheid nodig om de financiële huishouding op orde te krijgen met een toekomstplan. Binnen 24 maanden een coronacrisis oplossen is onmogelijk. Hier hebben de omroepen waarschijnlijk wel 5 jaar voor nodig om weer gezond te worden.

Hoe denkt NLCR over de gemelde/gevraagde verlenging van de FM- en DAB+-vergunningen?

NLCR ziet 3 jaar als een goede oplossing om over de corona crisis heen te komen.

In de laatste brief van de staatssecretaris wil deze het adviescollege van Henk Don afwachten (september 2020), heeft ze twijfels over of verlenging van frequenties als verboden EU-staatssteun wordt gezien en wil ze (tot september) afwachten wat een quick scan op geleverde cijfers van radiocijfers oplevert. Eerder werd gesteld door een meerderheid van politieke partijen in de Tweede Kamer dat er grote acute problemen zijn bij radiobedrijven die moeite hebben met het verkrijgen van financiering door de coronacrisis omdat de vergunningen op 31 augustus 2022 aflopen. Wachten tot na de zomer zou dan niet opportuun zijn, aldus destijds de kamermeerderheid. Toch is er pas na de zomer een debat gepland.

Hoe kijkt NLCR aan tegen de redenatie van de staatssecretaris aangaande staatssteun en haar afwachtende houding?

Wij zien niet in waarom de staatssecretaris dit als staatssteun ziet. De overheid kan gewoon verlengen tegen dezelfde voorwaarden. Dan is er geen sprake van staatssteun.

Wat zou een eventuele veiling per 1 september 2022 betekenen voor de niet-landelijke commerciële radiostations volgens de NLCR?

Bij een algehele veiling zijn er alleen maar verliezers en de luisteraars zullen er zeker niet mee worden gediend. Nieuwkomers zijn er altijd, maar als het moment daar is en er is een veiling dan zijn er nagenoeg geen nieuwkomers, zie wat er is gebeurd met de afgelopen vijf veilingen de afgelopen vier jaar op de niet landelijke markt. Er is een klein groepje radioclubjes dat graag een gratis FM-frequentie wil hebben, maar we hebben het hier over een bestaande commerciële radiomarkt en dat zijn bedrijven die gewoon loon- en omzetbelasting betalen.

Hebben alle individuele NLCR-leden hun radiocijfers ingeleverd?

Ik kan op deze vraag alleen voor mijn radiozenders spreken. Vanaf half maart 2020 heb ik het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om de paar weken inzicht gegeven in de omzetten van 2020 en het percentage dat het minder is geworden ten opzichte van 2019. Het ministerie heeft onlangs aan de markt gevraagd om cijfers aan te leveren bij SEO Economisch Onderzoek. Een aantal NLCO-omroepen zal die gaan inleveren op verzoek van het ministerie.

De staatssecretaris zegt verwijzend naar een PWC rapport: "Op langere termijn zou deze toename in luistertijd zich ook kunnen vertalen in een toename in advertentie-inkomsten, en onderbouwt daarmee haar beleid aangaande een afwachtende houding. In het PWC rapport staat aangaande trend in de Nederlandse radiosector alleen het zinnetje "short-term negative impact, but this will likely revert to longer-term historical trends."

Hoe kijkt de NLCR aan ten aanzien van de door haar genoemde mogelijke toename in advertententie-inkomsten?

Ik vind de constatering van PWC en ook vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dat de langere luistertijd wel eens meer inkomsten zouden gaan brengen een broodje-aapverhaal. De radiosector heeft slechts 2 maanden een wat langere luistertijd gehad. Tegelijkertijd hadden we in die tijd tussen de 50 en 70 procent minder adverteerders.
De luistertijd is nagenoeg weer naar normaal gegaan in mei 2020 en de omzet is nog steeds rond de -40 procent. De verwachting is dat de gehele advertertentiemarkt er nog 3 jaar over gaat doen om weer op het niveau van 2019 terecht te komen.

Hoe denkt NLCR over de voorwaarden die in het debat genoemd zijn waaronder ook financiën, als er een verlenging zou komen voor haar leden? (zelfde/soortgelijke voorwaarden als thans)

Verlening kan plaatsvinden onder dezelfde voorwaarden als nu.

Wat voor voorwaarden zijn wat betreft NLCR redelijk?

Verlenging van 3 jaar en het blijven investeren en promoten van DAB.

www.nlcr.nl
www.radionl.nl
www.waterstadfm.nl
www.tukker.fm
www.radionlkids.nl
www.amorfm.eu
www.freezfm.nl
www.frysk.fm
www.grunn.fm
www.joyradio.nl
www.qmusiclimburg.nl
www.radiocontinu.nl
www.decibel.nl
www.radiojnd.nl


Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie