Kink in beroep tegen Stef Blok; station eist herverdeling FM-frequenties
06-12-2021 13:54:00 | Door: David de Jong | hits: 1937 | Tags:

Het alternatieve radiostation Kink is in beroep gegaan bij de bestuursrechter Rotterdam. Het station eist van minister Stef Blok een herverdeling van de landelijke FM-frequenties per 1 september 2022. Kink heeft zich vanaf het moment dat sprake was van een verlenging van de FM-uitzendlicenties in de publieke opinie, de regering en het parlement fel verzet tegen de verlenging van 1 september 2022 tot 1 september 2025.

Nagenoeg de gehele Tweede Kamer was echter voor een verlenging van de uitzendlicenties van radiostations als Radio 538, Qmusic, Radio 10 en Slam!, waarna toenmalig staatsecretaris Mona Keijzer op 30 augustus 2021 het verlengingsbesluit in de Staatscourant liet plaatsen. Kink stelt dat dit in strijd is met de Telecommunicatiewet die verdeling voorschrijft en dat deze gang van zaken een nieuwkomer als Kink de toegang tot de ether blokkeert. 

De toenmalig staatssecretaris schreef in haar besluit dat het uitgangspunt van het frequentiebeleid en het wettelijk kader is dat schaarse vergunningen eindig zijn en na afloop opnieuw worden verdeeld, met toepassing van een van de procedures. Toch schreef Mona Keijzer dat het verlengen van schaarse vergunningen slechts mogelijk is indien de minister van Economische Zaken en Klimaat van oordeel is dat een verlenging het algemeen maatschappelijk, cultureel of economisch belang dient. Dit is als uitzonderingsgrond opgenomen in de regelgeving.

Daarbij is gesteld dat door de coronacrisis maatwerk geboden is om de werkgelegenheid en bedrijvigheid te beschermen, er voldoende redenen zijn om te stellen dat verlenging van de vergunningen voor landelijke commerciële radio-omroep in de FM-band het (algemeen) economische belang dient. Mona Keijzer heeft verder beschreven dat er een relatief sterke impact van de crisis op de radiosector was en onzekerheid over het herstel van de advertentiemarkt op de lange termijn. De afloop van de vergunningen speelt hier een rol met betrekking tot het aantrekken van extra financiering.

Over Kink

Het radiostation van Leon Ramakers, dat onder leiding staat van Jan Hoogesteijn en Michiel Veenstra startte op 1 februari 2019 en is via internet en DAB+ te beluisteren. Kink verwierf eigen frequentieruimte via DAB+ die het naar verwachting vanaf mei 2022 kan inzetten, waarmee het op de eigen capaciteit drie radiostations via DAB+ kan uitzenden. Op 16 november 2021 is Kink via DAB+ met de tweede zender Kink Classics via de capaciteit van MTVNL van start gegaan.

Kink wijst er op dat in de Europese en Nederlandse regels is bepaald dat radiofrequenties  eerlijk en steeds voor een beperkte periode moeten worden verdeeld. Dat laatste is belangrijk om nieuwkomers op de radiomarkt een kans te geven. Het is dus volgens Kink niet de bedoeling dat vergunningen door verlengingen alsmaar in handen blijven van bestaande vergunninghouders. In 2014 waarschuwde de Raad van State nota bene voor dit gevaar toen in het Frequentiebesluit verlengingsmogelijkheden werden opgenomen.

Kink is er sinds zijn ontstaan in 2019 en in de aanloop daarvan van uitgegaan dat het radiostation kans maakt op een FM-frequentie, omdat de huidige FM-vergunningen op 31 augustus 2022 aflopen en dus volgens de regels opnieuw moeten worden verdeeld.

Kink wijst erop dat als gevolg van een intensieve lobby van de zittende FM-partijen onder leiding van Paul Römer (voorzitter van de VCR en directeur Radio en Televisie bij Talpa Network) de Tweede Kamer en het kabinet akkoord gegaan zijn met een verlenging van drie jaar tot 1 september 2025. Volgens Kink is het gebruikte argument om de noodverlenging mogelijk te maken om te herstellen van de lage advertentie-inkomsten tijdens de coronacrisis niet aan de orde. De advertentiemarkt voor radio en televisie is volgens Kink al geruime tijd spectaculair aan het herstellen en de alternatieve radiozender vindt het buitenproportioneel om de vergunningen die in september 2022 aflopen nu voor drie jaar te verlengen. Hierdoor zouden de FM-vergunningen 22 jaar in handen van dezelfde marktpartijen blijven. Die kunnen dan alleen door overnames in andere handen komen.

Flagrante marktafscherming

Kink beschouwt de voorgestelde noodverlenging een flagrante marktafscherming van partijen die hun lucratieve vergunningen koste wat kost willen behouden en handig gebruik hebben gemaakt van de coronacrisis. Kink vraagt de bestuursrechter om een streep te halen door de noodverlenging en minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat te gebieden de huidige FM-frequenties gewoon opnieuw aan te bieden aan marktpartijen. Hierdoor krijgen Kink en mogelijke andere nieuwkomers volgens de alternatieve een eerlijk kans om hun groeiende publiek te bereiken.

Woensdag 8 december  2021 vindt een tweeminutendebat plaats in de Tweede Kamer met Stef Blok over diens brief over de verlening en de hoogte van de licentiekosten die Talpa Network en DPG Media dienen te betalen.

www.kink.nl
www.rechtspraak.nl
www.tweedekamer.nl
www.rijksoverheid.nl

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie