Mona Keijzer: bedragen radiovergunningen houden rekening met coronacrisis
24-09-2021 21:07:00 | Door: David de Jong | hits: 2858 | Tags:

Mona Keijzer heeft op haar laatste dag dat zij nog demissionair staatssecretaris was, namens de regering gesteld dat bij het vaststellen van de hoogte van de bedragen die radiostations bij de verlenging van hun FM/DAB+-uitzendvergunningen moeten betalen, rekening gehouden is met de coronacrisis en krimp van de markt.

Ook stelde ze dat de bedragen als deze worden opgeteld bij de laatste verlenging (2017-2022) aanmerkelijk lager zijn dan de bedragen die betaald zijn voor de zesjarige verlenging in de periode 2011-2017. Daarbij benadrukt de oud CDA-bewindsvrouw dat niet gesteld kan worden in algemene zin dat partijen nu vele malen meer moeten betalen. Mona Keijzer stelde dit in antwoord op kamervragen van kamerlid Inge van Dijk (CDA).

De bedragen die de radiostations zullen moeten betalen voor de verlenging van hun FM/DAB+-uitzendvergunningen per 1 september 2022 zijn in conceptvorm inmiddels vastgesteld door de ministerraad en ter openbare consultatie gelegd.

Talpa Network zal voor Sky Radio per jaar omgerekend 3,73 miljoen euro moeten betalen, terwijl het thans nog 464.800 euro per jaar betaalt. Voor Radio 10 zal 2,31 miljoen per jaar betaald moet worden, terwijl thans 171.800 euro per jaar betaald wordt. Voor Radio 538 zal Talpa Network 3,7 miljoen euro per jaar moeten betalen terwijl het thans 464.800 euro per jaar betaalt. DPG Media betaalt thans voor Qmusic het hoogste bedrag: 551.600 euro per jaar, en zal straks 3,79 miljoen euro per jaar moeten betalen. Dit blijkt uit de gepubliceerde conceptregeling waar publiekelijk op gereageerd kan worden. Geclausuleerde radiozenders waaronder Radio Veronica (Talpa Network), Sublime (Mediahuis/NRC Media), BNR Nieuwsradio (FD Mediagroep), 100% NL en Slam! (RadioCorp) hoeven geen bijdrage te betalen door de clausuleringen.

SEO Economisch Onderzoek heeft voor de berekeningen van de verlengingsprijzen gebruikgemaakt van de projecties van het Centraal Plan Bureau (CPB) voor de groei van het bruto binnenlands product (en het bijbehorende prijspeil) in de periode tot en met 2025. De staatssecretaris heeft daarbij aaangegeven dat SEO daarbijj uitgaat van de meest conservatieve inschattingen, hoewel de economie aan het herstellen is. De prognoses zijn dusdanig gunstig dat het verdienpotentieel van de ongeclausuleerde landelijke vergunningen voor de komende drie jaar circa het viervoudige is van hetgeen deze partijen moeten afdragen. Het CBP gaat uit van een economische groei voor 2022 van 3,5 procent en een middellange groei van 2 procent.

De ex-staatssecretaris wijst er ook op dat de verlengingsprijzen niet tot doel hebben om geleden verliezen of schade als gevolg van de coronacrisis te vergoeden, maar gekeken is naar het verdienpotentieel. Bij het model is de Vereniging van Commerciele Radio betrokken waar de landelijke radiostations met een landelijke ethervergunning in vertegenwoordigd zijn (Talpa Network, DPG Media, Mediahuis/Sublime, RadioCorp en FD Mediagroep), al is met diens input en kritiek niets gedaan.

Mona Keijzer wees er verder namens de regering op gehouden te zijn aan een geldend wettelijk kader en een correcte toepassing van het Europees staatssteunkader en daarom een marktconforme prijs moet hanteren. De ministerraad stelt verder dat in de preconsultatie een aantal alternatieve
berekeningsmethoden zijn aangedragen die echter geen van allen voldoen aan het geldende juridisch kader.


Bij onder meer Broadcast Magazine stelde Paul Römer, voorzitter van de VCR en directeur radio & televisie van Talpa Network eerder dat het bij de beoogde hoogtes van de bedragen voor de vergunningen niet meer mogelijk zal zijn een rendabele business te draaien. Door de coronacrisis zou er 50 miljoen euro zijn verdampt; 25 procent van de markt met veranderend luistergedrag en groei van Spotify en TuneIn. De topman van Talpa Network wees er op dat SEO Economisch Onderzoek die het model voor het eenmalig bedrag maakt ook de partij is die eigenlijk tegen een verlenging was in hun adviezen.

In een eerste reactie aan Nederlands MediaNetwerk stelt Paul Römer dat deze eerst alle informatie goed moet bestuderen, om te bezien welke stappen daarna kunnen worden ondernomen. Partijen hebben tot 27 oktober 2021 om te reageren op de openbare internetconsultatie.

De internetconsultatie is hier te vinden met de conceptregeling en het definitieve rapport van SEO Economisch Onderzoek Waarderling Verlenging commerciële radiovergunningen.

Naschrift: Mona Keijzer is op 25 september 2021 door de regering ontslagen door haar uitspraken over het QR-coronatoegangsbeleid. Stef Blok (VVD) heeft als demissionair minister haar portefeuilles overgenomen en daarmee ook het segment telecommunicatie en het radiofrequentiebeleid. Mona Keijzer sprak namens de ministerraad die nota bene op 24 september 2021 had ingestemd met het voorstel van de verlengingsprijzen. Mona Keijzer gaat door als lid van de Tweede Kamer als onderdeel van de fractie die nota bene zeer kritisch was op haar beleid aangaande de radiofrequenties.

Zie ook  Mona Keijzer publiceert verlengingsprocedure FM-frequenties tot 31 augustus 2025.

www.rijksoverheid.nl
www.tweedekamer.nl
www.538.nl
www.radio10.nl
www.radioveronica.nl
www.skyradio.nl
www.talpanetwork.com
www.sublime.nl
www.100p.nl
www.slam.nl
www.bnr.nl
www.fdmediagroep.nl
www.qmusic.nl
www.dpgmedia.nl
www.kink.nl
www.rtlnederland.nl
www.rtlgroup.com


Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie