Mona Keijzer publiceert verlengingsprocedure FM-frequenties tot 31 augustus 2025.
30-08-2021 16:07:00 | Door: David de Jong | hits: 3429 | Tags:

Demissionair staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) heeft de verlengingsprocedure voor de FM-frequenties van landelijke en niet-landelijke commerciële radiofrequenties tot 2025 gepubliceerd. Nadat ook het te betalen bedrag voor de verlenging is vastgesteld, kunnen de bestaande gebruikers van de frequenties een verlenging aanvragen. De huidige vergunningen van onder meer Talpa Network (Radio 538, Sky Radio, Radio 10 en Radio Veronica), DPG Media (Qmusic), FD Mediagroep (BNR Nieuwsradio), NRC Media/Mediahuis (Sublime), RadioCorp (Slam! en 100% NL) verlopen per 1 september 2022. Aangezien Radio Veronica, BNR Nieuwsradio, Sublime, Slam! en 100% NL gebruik maken van geclausuleerde frequenties, hoeven deze daar niet voor te betalen. 

Doodsteek voor de sector?

Talpa Network en DPG Media hebben ten aanzien van de vier ongeclausuleerde kavels bezwaren tegen de hoogte van de te betalen vergoedingen en spreken van een doodsteek voor de sector. Het zou gaan om een verzevenvoudiging tot verdertienvoudiging van de te betalen bedragen. Talpa Network betaalt sinds 2017 omgerekend voor Radio 538 thans 464.800 euro per jaar; voor Sky Radio 508.800 euro per jaar en voor Radio 10 171.800 euro per jaar. DPG Media betaalt voor Qmusic het hoogste bedrag: 551.600 euro per jaar.

Coronacrisis maakt situatie niet anders

Mona Keijzer stelt in haar besluit dat het bedrag grotendeels bepaald zal worden met een model dat in 2009 door SEO Economisch Onderzoek is opgesteld en bij vorige verlengingen ook is gebruikt. Daarbij worden geactualiseerde marktprojecties gebruikt met het effect van de coronacrisis op de advertentiemarkt. De hoogte van dit bedrag wordt gerelateerd aan de waarde die een partij zou betalen als het frequentienetwerk zou vrijkomen en daarop zou bieden. In reactie op een opmerking van één van de betrokken partijen dat de vastgestelde vergoedingen uit 2017 geen rekening hielden met de coronacrisis, stelt de staatssecretaris dat de wet een en ander zo bedoelt en de coronacrisis het niet anders maakt.

Over de digitalisering en investeringen in DAB+ stelt de staatssecretaris dat te verwachten is dat de radiopartijen onverminderd doorgaan met het investeren in het digitale netwerk en anders dan voorheen die investeringen nu van partijen zelf zal moeten komen.

De bestaande partijen kunnen overigens ook afzien van een verlengingsaanvraag; dan verliezen ze hun FM- en DAB+-frequenties en moeten die opnieuw worden verdeeld. 

Tweede Kamer wil proportionele en maatschappelijk verantwoorde vergoeding

Pieter Grinwis (Christenunie) diende samen met Inge van Dijk (CDA) en Queeny-Aimée Rajkowski in de Tweede Kamer een op 8 juni 2021 unaniem aanvaarde motie in die stelt dat de vergoeding waarvan de sector bereid is deze te betalen, proportioneel moet zijn en daarbij in goede samenspraak met VCR en NLCR moet worden opgesteld. Daarbij vroegen de indieners dat rekening gehouden moet worden met de economische schade aan en krimp van de markt en op basis van transparante uitgangspunten om te komen tot een proportionele en daarmee maatschappelijk verantwoorde vergoeding.

Kamerlid Inge van Dijk (CDA) heeft na de onrust in de media over de te betalen hoge vergoedingen op 27 augustus 2021 kamervragen gesteld aan Mona Keijzer om opheldering te vragen. Daarin stelt de mede-indienster van de motie dat als er met dusdanige hoge vergoedingen wordt gewerkt, het doel van de noodverlengingen niet wordt bereikt, namelijk het bieden van rust en ruimte voor de radiostations om te herstellen van de coronacrisis.

Het kamerlid vraagt verder om inzicht en om de mogelijkheid dat de Tweede Kamer de gelegenheid krijgt zich over de verlengingsprijzen uit te spreken. De demissionaire status van de regering maakt de situatie overigens precair, aangezien de regering besluiten kan nemen op dit dossier die invloed heeft over de toekomst van de radiosector.

SEO Economisch Onderzoek eerder betrokken

SEO Economisch Onderzoek is dezelfde partij die betrokken is bij de op 31 augustus 2020 gedane quickscan over wel of niet verlengen van de frequentievergunningen en daarin stelde dat bij een verlenging een aanvullende financieringsbehoefte zou kunnen ontstaan. Daarbij stelde het onderzoeksbureau dat er een langere periode aan kasstromen ter aflossing tegenover staan en het lastig te voorspellen vond of de eerdere belemmeringen om financiering aan te trekken per saldo worden weggenoomen daarmee.. Ook stelde SEO Economisch Onderzoek destijds dat een lager dan de marktconforme vergoeding (of ook om niet) marktbrede subsidie van overheidswege zou betekenen.

Geen rendabele business meer?

Paul Römer, directeur radio & televisie bij Talpa Network en voorzitter van de VCR zegt in antwoord op vragen van Nederlands MediaNetwerk dat het gesprek met het ministerie van Economische Zaken & Kliimaat alsmede de Tweede Kamer doorgaat, om op zoek te gaan naar een redelijke oplossing. Bij onder meer Broadcast Magazine stelde Paul Römer dat het bij de beoogde hoogtes van de bedragen voor de vergunningen niet meer mogelijk zal zijn een rendabele business te draaien. Door de coronacrisis zou er 50 miljoen euro zijn verdampt; 25 procent van de markt met veranderend luistergedrag en groei van Spotify en TuneIn. De topman van Talpa Network wees er op dat SEO Economisch Onderzoek die het model voor het eenmalig bedrag maakt ook de partij is die eigenlijk tegen een verlenging was in hun adviezen.

Gevolgen overname Talpa Network door RTL Group?

Voor de radiostations van Talpa Network (Radio 538, Sky Radio, Radio Veronica en Radio 10) geldt dat het de bedoeling is dat deze in 2022 zullen worden ondergebracht bij RTL Nederland waarbij RTL Group voor 70 procent de controle verkrijgt over de radiozenders. De vraag is in hoeverre de te betalen prijzen van invloed zal kunnen zijn op deze uit te werken overeenkomst tussen RTL Group en Talpa Network. Indien de vast te stellen prijzen hoog zullen blijken te zijn, is het aannemelijk dat Talpa Network en DPG Media een rechtsgang zullen voorbereiden.

Het alterrnatieve radiostation Kink (van Leon Ramakers, dat onder leiding staat van Jan Hoogesteijn en Michiel Veenstra) had zich destijds tevergeefs fel verzet tegen de verlening en wilde een algehele verdeling. De Tweede Kamer was daar echter niet voor.

www.rijksoverheid.nl
www.tweedekamer.nl
www.538.nl
www.radio10.nl
www.radioveronica.nl
www.skyradio.nl
www.talpanetwork.com
www.sublime.nl
www.100p.nl
www.slam.nl
www.bnr.nl
www.fdmediagroep.nl
www.qmusic.nl
www.dpgmedia.nl
www.kink.nl
www.rtlnederland.nl
www.rtlgroup.com

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie