Staatssecretaris Mona Keijzer geeft in september 2020 uitsluitsel over verlenging radiofrequenties
20-06-2020 08:10:00 | Door: David de Jong | hits: 2740 | Tags:

Staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) van Economische Zaken en Klimaat wil in september 2020 uitsluitsel geven of een tijdelijke verlenging van de commerciële radiovergunningen voor het gebruik van de frequenties via FM en DAB+ mogelijk en noodzakelijk is.  Dit schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer. Wel houdt Mona Keijzer een optie open dat als uit een quick scan blijkt dat er toch maatregelen op korte termijn nodig zijn, dat het parlement direct geinformeerd wordt.

In een onlangs gehouden overleg vroegen kamerleden Dion Graus (PVV), Roel Wever (VVD), Joba van dern Berg-Jansen (CDA) en Frank Futselaar (SP) de staatssecretaris in verband met de coronacrisis om in plaats van een nieuwe verdeling een snelle verlenging te regelen. Volgens de kamerleden gaat het thans niet goed met de radiostations en dreigen er stations om te vallen. Kamerleden dreigden tijdens het debat de staatssecretaris te willen dwingen tot een snelle regeling en niet om tot september 2020 te wachten. Ook de radiostations zelf willen een verlenging van hun frequenties van circa 3 jaar tot 2025. De huidige vergunningen lopen tot 31 augustus 2022 waarbij radiostations de noodklok hebben geluid en aangeven financieringsproblemen te hebben door de coronacrisis.

De staatssecretaris erkent dat advertentie-inkomsten in maart, april en mei 2020 sterk zijn teruggelopen. Daarbij wordt in de kamerbrief aangegeven dat gevolgen op lange termijn nog niet te overzien zijn. Ook wijst Mona Keijzer op de sterk toegenomen luistertijd die op langere termijn zich ook kan vertalen in een toename in advertentie-inkomsten. Daarbij baseert de staatssecretaris op een rapport van PWC.  Ook wijst de staatssecretaris op de generieke regeringsmaatregelen die tot 1 oktober 2020 doorlopen om banen te behouden en ondersteuning te bieden bij acute problemen.

Ook geeft de staatssecretaris aan dat over het daadwerkelijke tijdstip van een eventuele veiling van radiofrequenties (die op basis van het advies van de Taskforce Radio aan de orde is)  in overleg is met de radiosector. De staatssecretaris geeft verder aan inmiddels financiële onderbouwingen van een aantal radiopartijen te hebben verkregen over hun financiële posities, in navolging van informatie van branche-organisaties. De staatssecretaris heeft het adviescollege onder voorzitterschap van Henk Don gevraagd om het in breder perspectief bekijken hoe de problematiek blijvend opgelost kan worden. Daarbij blijft de staatssecretaris net als deze in het kamerdebat heeft aangegeven, dat advies te willen afwachten voor een besluit over tijdelijk verlengen te nemen.

De staatssecretaris zal een onafhankelijk bureau een quick scan laten uitvoeren op de financiële gegevens die radiopartijen hebben gegeven. Daarbij zal een inschatting worden gemaakt van de gevolgen voor de rest van 2020 en de periode daarna. Daarmee volgt Mona Keijzer een suggestie van radiopartijen zelf.

Ook wil de staatssecretaris bekijken of een eventuele verlenging strijdig is met de regels van staatssteun van de Europese Unie. Daarbij geeft de staatssecretaris aan dat het lastig is vanwege de korte duur van een verlenging om de waarde te berekenen met toepassing van de bestaande systematiek. Selectieve toepassing van maatregelen is niet toegestaan en er ook rekening moet worden gehouden met inkomsten op grond van andere maatregelen.

Zie ook:
Radiostations luiden noodklok en willen 3 jaar verlenging door drastische omzetdalingen
Radiozenders willen langere beschikking over FM-frequenties door coronacrisis

www.rijksoverheid.nl
www.tweedekamer.nl

 

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie