Stef Blok: voorgestelde VCR-alternatieven verlenging FM-licenties in strijd met beginselen; eind 2021 definitieve regeling
25-11-2021 16:51:00 | Door: David de Jong | hits: 1645 | Tags:

Minister Stef Blok (VVD) zal voor eind 2021 een definitieve verlengingsprijs vaststellen voor de verlenging van de radiovergunningen van 1 september 2022 tot 1 september 2025. De aangedragen alternatieven voor de verlengingsprijs door de commerciele radiozenders zijn volgens de minister in strijd met de beginselen van wet- en regelgeving. Dit blijkt uit aan de Tweede Kamer verstuurde antwoorden op vragen aan kamerleden.

Volgens de minister van Economische zaken en Klimaat moet nog een toets worden uitgevoerd op onderlinge verbondenheid om te waarborgen dat niet teveel vergunningen in een hand terecht komen en een zorgvuldige beoordeling kost tijd. In de regelgeving is opgenomen dat één bedrijf maximaal vier landelijke vergunningen mag bezitten. Dat is bij Talpa Network, dat aan heeft gekondigd door RTL Group te worden overgenomen, het geval. De Tweede Kamer vroeg de minister geen onomkeerbare stappen te nemen totdat een tweeminutendebat hierover georganiseerd zal worden.

Waardes

De minister stelt verder dat de aangedragen alternatieven door commerciële landelijke radiostations, verenigd in de VCR geen van alle terug te voeren zijn op de beginselen (zoals transparantie, een marktconforme prijs en het verbod op onrechtmatige staatssteun) die in acht genomen moeten worden op grond van de geldende wet- en regelgeving.

De waardes die de minister voorstelt zijn gebaseerd op een rapport van SEO Economisch Onderzoek op basis van projecties van het Centraal Planbureau (CPB) voor de groei van het Bruto Binnenlands Product en het prijspeil in de periode tot en met 2025. Het CBP gaat uit van een economische groei voor 2022 van 3,5 procent en een middellange groei van 2 procent. Op basis daarvan is een berekening gemaakt van te verwachten toekomstige opbrengsten. Die waarden zijn volgens de minister echter een conservatieve inschatting van de waarden van de vergunning van ongeclausuleerde landelijke FM-DAB+-frequentiepakketten.

Alternatieve VCR-methodes

De radiozenders hebben een aantal alternatieve methodes voorgesteld, zoals een kasstroombenadering van een (separate) driejarige verlenging, het aanpassen van de (verlengen) van de verlengingstermijn (in plaats van drie jaar) totdat wel een positieve businesscase ontstaat, of een methode die uitgaat van voortzetting van de huidige voorwaarden.

Het aanpassen van de verlengingstermijn is volgens de minister niet aan de orde omdat juist de Tweede Kamer heeft aangedrongen op een verlengingstermijn van drie jaar. Dat is gebeurd op aandringen van de radiostations. Daarnaast stelt de minister dat een separate waardering van een driejarige verlenging niet realistisch is omdat voor een dergelijke (relatief) korte periode geen zelfstandige businesscase kan worden opgezet. Ook stelt de minister dat de alternatieve methoden niet nader onderbouwd, de gehanteerde uitganspunten onduidelijk zijn en daarmee ook de uitkomsten van die methoden onzeker zijn. De VCR heeft daarbij gesteld  dat deze een voorbehoud hanteert en het wel moet leiden tot acceptabele uitkomsten.

De minister benadrukt in antwoord op kamervragen dat de vergoedingen wel marktconform moeten zijn en geen middel is om geleden schade te vergoeden. Ook wil de minister voorkomen dat er sprake is van ongeoorloofde staatssteun

Ook stelt de minister dat als de voorgestelde bedragen voor drie jaar verlengen worden opgeteld bij de bedragen van de vorige verlenging (van vijf jaar) dan zijn de bedragen voor een totale periode van acht jaar nog steeds aanmerkelijk lager dan de bedragen die zijn betaald voor de zesjarige verlengingsperiode in het tijdvak 2011-2017. Dit plaatst de bedragen volgens Stef Blok in een breder perspectief en er kan dus niet in algemene zin gesteld worden dat partijen nu vele malen meer moeten betalen dan voorheen.

Talpa Network zal voor Sky Radio per jaar omgerekend 3,73 miljoen euro moeten betalen, terwijl het thans nog 464.800 euro per jaar betaalt. Voor Radio 10 zal 2,31 miljoen per jaar betaald moet worden, terwijl thans 171.800 euro per jaar betaald wordt. Voor Radio 538 zal Talpa Network 3,7 miljoen euro per jaar moeten betalen terwijl het thans 464.800 euro per jaar betaalt. DPG Media betaalt thans voor Qmusic het hoogste bedrag: 551.600 euro per jaar, en zal straks 3,79 miljoen euro per jaar moeten betalen. Geclausuleerde radiozenders waaronder Radio Veronica (Talpa Network), Sublime (Mediahuis/NRC Media), BNR Nieuwsradio (FD Mediagroep), 100% NL en Slam! (RadioCorp) hoeven geen bijdrage te betalen door de clausuleringen.

Stef Blok (VVD) nam op 25 september als minister de portefeuille telecommunicatie over van de ontslagen staatssecretaris Mona Keijzer (CDA).

Zie ook:
- Mona Keijzer: Bedragen radiovergunningen houden rekening met coronacrisis en lager dan 2011-2017
- Mona Keijzer publiceert verlengingsproceduer FM-frequenties tot 31 augustus 2025

www.rijksoverheid.nl
www.tweedekamer.nl
www.538.nl
www.radio10.nl
www.skyradio.nl
www.talpanetwork.com
www.qmusic.nl
www.dpgmedia.nl

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatieVolg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie