Tweede Kamer wil lagere verlengingsprijzen voor radiozenders Talpa Network en DPG Media
14-12-2021 17:19:00 | Door: David de Jong | hits: 1729 | Tags:

De Tweede Kamer wil dat de verlengingsprijzen voor de radiostations van Talpa Network (Radio 538, Sky Radio en Radio 10) en DPG Media (Qmusic) omlaag gaan. Dit blijkt uit de stemming van 14 decemebr 2021 over de motie die de kamerleden Inge van Dijk (CDA) en Pieter Grinwis (ChristenUnie) hebben ingediend en is aangenomen. Alleen de VVD, D66 en Volt stemden tegen de motie. Alle andere partijen stemden voor.

Het gaat over de tarieven die de radiozenders voor de periode 1 september 2022 tot 1 september 2025 moeten betalen voor hun uitzendlicenties. 

De aangenomen motie stelt dat de prijzen die nog door ontslagen demissionair CDA-staatssecretaris Mona Keijzer waren voorgesteld, disproportioneel waren en haaks staan op het doel van de beoogde noodverlenging. Daarom moet de regering volgens de Tweede Kamer komen tot proportionele prijzen. Volgens de indieners van de motie moet dit gedaan worden in samenspraak met de radiosector en op basis van een onafhankelijke juridische analyse de mogelijkheden die de telecommunicatiewet en de staatssteunregels bieden.

Het is onduidelijk hoe demissionair VVD-minister Stef Blok, die de portefeuille van Mona Keijzer overnam, zal omgaan met de motie. Stef Blok is naar verwachting nog enkele weken bevoegd minister, aangezien er een regeeerakkoord is en de regering Rutte IV spoedig zal aantreden. De regering is (juridisch) niet verplicht om de motie uit te voeren.

Stef Blok ontraadde de motie en wees erop dat de radiosector een sector is waar veel geld wordt verdiend, waarbij hij een veilingsysteem een keurig systeem noemde, maar daar is hier niet voor gekozen en hij betwijfelt de keuze om daar vanaf te stappen.

Gevestigde partijen

De minister zei in een kort debat op 9 december 2021 ervan overtuigd te zijn dat de oproep in de motie geen oplossing gaat bieden. Volgens de demissionair minsiter bestaat de radiosector uit de gevestigde partijen: grote concerns met miljoenen aan omzet, over het algemeen ook met miljoenen aan winst. Stef Blok: "Ze zullen advocaten inhuren en ze zullen die gesprekken aangaan. Er zijn toetreders die zullen zeggen dat ze het überhaupt niet eens zijn met de verlenging. Natuurlijk gaan we ook die uitnodigen als we met de sector gaan praten. Zij zullen zeggen: wij zijn het helemaal niet eens met de verlenging; u had moeten veilen volgens de Telecomwet. Dat gesprek gaat dus een herbevestiging van de bestaande situatie opleveren. Dat maakt de vlek nog groter. Er is een tweede nadeel. We moeten zo'n procedure naar alle partijen ook netjes uitvoeren. Daarbij geldt de tijd. We willen dat per 1 september volgend jaar de frequenties weer verdeeld zijn en dat mensen gewoon naar de radio kunnen luisteren. Dat kunnen we niet tot het laatste moment uitstellen. Dat is onfatsoenlijk."

Ook wees de minister erop dat er rekeningen komen voor advocaten en het feit dat de tijd dringt. Wel wilde de minister een vinger aan de pols houden en daarbij zei de minister toe ook nog eens even te kijken of deze manier van besluitvorming nou echt wel zo verstandig is of dat er in zijn optiek eigenlijk een prima wet is en dat die ook gewoon had moeten worden toegepast.

Motie 

In een eerdere in juni 2021 unaniem aangenomen motie die ook mede door de VVD werd ingediend, werd de regering nog verzocht om in goede samenspraak met de radiosector rekening houdend met de economische schade aan en krimp van de markt en op basis van transparante uitgangspunten, te komen tot een proportionele en daarmee maatschappelijk verantwoorde vergoeding.

Volgens CDA en ChristenUnie is dit niet gebeurd. De verlengingsprijzen komen zeven tot dertien keer hoger uit dan de huidige prijzen. Indieners wijzen er ook op dat bij eerdere verlengingen in 2011 en 2017 deze methode anders werd toegepast en deze toepassing door deskundigen en jurisprudentie wordt ondersteund.

Stef Blok had eerder aangegeven dat de aangedragen alternatieven voor de verlengingsprijs door de commerciële radiozenders geen van alle terug te voeren zijn op de beginselen (zoals transparantie, een marktconforme prijs en het verbod op onrechtmatige staatssteun) die in acht genomen moeten worden op grond van de geldende wet- en regelgeving.

Ook stelde de minister dat als de voorgestelde bedragen voor drie jaar verlengen worden opgeteld bij de bedragen van de vorige verlenging (van vijf jaar) dan zijn de bedragen voor een totale periode van acht jaar nog steeds aanmerkelijk lager dan de bedragen die zijn betaald voor de zesjarige verlengingsperiode in het tijdvak 2011-2017. Dit plaatst de bedragen volgens Stef Blok in een breder perspectief en er kan dus niet in algemene zin gesteld worden dat partijen nu vele malen meer moeten betalen dan voorheen.

De radiostations hebben daarna hun lobby bij de politieke partijen voortgezet, die resulteerde in deze motie om de regering af te laten zien van de voorgestelde verlengingsprijzen. Geclausuleerde radiostations als BNR Nieuwsradio (FD Mediagroep), Radio Veronica (Talpa Network), Sublime (Mediahuis/NRC Media), Slam! en 100% NL (RadioCorp) hoeven niet te betalen voor hun uitzendlicenties.

Zie ook:
- CDA en Christenunie willen lagere verlengingsprijzen voor radiozenders Talpa Network en DPG Media
- Stef Blok: voorgestelde VCR-alternatieven verlenging FM-licenties in strijd met beginselen; eind 2021 definitieve regeling
- Kink in beroep tegen Stef Blok; station eist herverdeling FM-frequenties 

www.rijksoverheid.nl
www.tweedekamer.nl
www.538.nl
www.radio10.nl
www.skyradio.nl
www.talpanetwork.com
www.qmusic.nl
www.dpgmedia.nl


Volg het Nederlands MediaNetwerk op Twitter

Volg het Nederlands MediaNetwerk op Facebook

Word lid van de Nederlands MediaNetwerk Groep op LinkedIn

Vacatures in media- en marketingcommunicatie